KOMİSYONLAR (Lisans ve Lisansüstü)

Mezuniyet, İntibak, Muafiyet Komisyonu

Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KAŞKA

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL

Üye: Arş. Gör. İbrahim ACUCE

 

Mazeret Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KAŞKA

Üye: Arş. Gör. Salih Okan AKGÖNÜL

 

Burs Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI

Üye: Prof. Dr. Murat FIRAT

Üye: Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

 

Çift Anadal/Yandal Programları Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Murat FIRAT

Üye: Prof. Dr. Mehmet KAŞKA

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL

 

Staj Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

Üye: Doç. Dr. Hüseyin KÖKER

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KAŞKA

 

Kalite Kontrol Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ-KORTHOLT

Üye: Prof. Dr. Murat FIRAT

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL

 

Bölüm Ders Bilgi Paketi Değerlendirme Komisyonu 

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Murat FIRAT

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL

Üye: Dr. Öğr. Gülcan KAŞKA

 

Bölüm Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin KÖKER

Üye: Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KAŞKA

 

Bölüm Sınav Komisyonu

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ-KORTHOLT

Üye: Prof. Dr. Mehmet KAŞKA

Üye: Prof. Dr. Fikret ÖZCAN

 

Oryantasyon Faaliyetleri Komisyonu

Prof. Dr. Murat FIRAT

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL

 

Webinar Etkinliği Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet KAŞKA

Doç. Dr. Hüseyin KÖKER

 

Fakülte Uzaktan Eğitim Komisyonu Bölümümüz Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KAŞKA
Yayın Tarihi: 03/03/2021
Okunma Sayısı: 128