FEDEK ÇALIŞMALARI

 

SDÜ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ FEDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI RAPORU
 

SDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan gelen 26.06.2020 tarih, 70335962.301.01.01-E sayılı yazıda, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’ndan bildirilen “Akredite Program Bilgilerinin Toplanması ve Kabulü Hakkında Usul ve Esaslar” hakkındaki yazı tarafımıza ulaşmıştır. Bölüm kurulu, FEDEK kapsamında akreditasyon çalışmalarına başlanmasını kararlaştırmıştır. Bu bağlamda, FEDEK Akreditasyon çalışmalarına başlanmıştır.
 
1) FEDEK Kapsamında 2019-2020 Güz Dönemi’nde öğrencilere ara sınavlar sırasında Ders Anketleri (doldurulan ders anketi sayıları EK 1), final sınavları sırasında Öğrenci Memnuniyet Anketleri (Doldurulan anket sayıları EK 2) doldurtulmuştur. Memnuniyet Anketleri final sınavları esnasında 1., 2., 3. ve 4. sınıflar için birer zorunlu derste olmak üzere her sınıf için birer kez doldurtulmuştur.
 
2) Her sınav sonrasında (vize, final, bütünleme) dersleri veren bölüm hocalarından sınavlardaki en yüksek ve en düşük notu alan öğrencilerin sınav kağıtlarının birer fotokopisi ve sınavların cevap kâğıtları alınarak ayrıca klasörlenmiştir.
 
3) Vize ve final sınavları sonunda öğrencilere doldurtulan anketler Microsoft Office Excel programında, istatistikleri çıkarılmak üzere kaydedilmiştir.
 
(COVID-19 pandemisi nedeniyle 2019-2020 Bahar Dönemi’nde dersler ve sınavlar online olarak yapıldığı için anketler doldurtulamamıştır).
 
 
 
 
 
EK 1 - 2019-2020 Güz Ders Anketleri Derslere Göre Doldurtulan Anket Sayıları
 
Türk Dili:                                                                              23
İnkılap Tarihi:                                                                      38
Alan Arkeolojisi I:                                                               34
Geometrik ve Arkaik Dönem Mimarisi:                          22
Roma Dönemi Seramiği:                                                  16
Geometrik ve Arkaik Dönem Plastiği:                            12
Arkeolojiye Giriş:                                                               36
Hellenistik Dönem Mimarisi:                                           32
Kuramsal Müzecilik:                                                          38
İngilizce:                                                                              16
Eski Anadolu Uygarlıkları:                                                35
Genel Arkeoloji:                                                                 12
Roma Portre Sanatı:                                                         30
Numismatik:                                                                      25
Klasik Dönemde Atina ve Attika:                                    38
Roma Tarihi:                                                                      32
Klasik Dönem Plastiği:                                                     21
Hellenistik Dönem Plastiği:                                             39
Roma Dönemi Mimarisi:                                                 24
Roma Dönemi Plastiği:                                                    25
Protogeometrik ve Geometrik Dönem Seramiği:       31
Klasik Dönem Seramiği:                                                  30
Hellenistik Dönem Seramiği:                                          38
Grek İkonografisi:                                                             18
Mitoloji:                                                                              23
Latince I:                                                                            33
Hellence I:                                                                          49
Latince III:                                                                          39
Hellence III:                                                                       16
 
 
 
EK 2 - 2019-2020 Döneminde Doldurulan Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sayıları
 
1. Sınıf:           25
2. Sınıf:           14
3. Sınıf:           17
4. Sınıf:           15