Bölüm/Program AR-GE Ekibi

Arkeoloji Bölümü: Bölüm/Program AR-GE Ekibi

AR-GE Bölüm/Program Başkanı: Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ-KORTHOLT

AR-GE Bölüm/Program Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Mehmet KAŞKA

AR-GE Bölüm/Program Öğretim Üyesi:  Doç. Dr. Hüseyin KÖKER

AR-GE Bölüm/Program Araştırma Görevlileri: Arş. Gör. Burak SÖNMEZ, Arş. Gör. Salih Okan AKGÖNÜL