TYMBRIADA KAZISI

TYMBRIADA ANTİK KENTİ YERLEŞİM ALANI

Prof. Dr. Fikret ÖZCAN
 

2020 yılında Tymbriada antik kentinde kazılara başlanmıştır. Tymbriada Aksu ilçesinin 3,5 km kuzeybatısında bulunur. Kentin kurulduğu yerin Akropolis’in (Asartepe) batı yamacından itibaren doğudan batıya doğru eğimli olması nedeniyle kent içindeki yapıların çoğu toprak altında kalmıştır ve kuzey- güney doğrultulu birkaç teras duvarı ve bazı yapı kalıntıları dışında gözle görülür yapılar azdır.
Evlerin ise daha çok kentin güney kısmına doğru sıralandığı tespit edilmiştir. Kentin güneyinde günümüzdeki modern stabilize yola yakın iki gözetleme veya kontrol kulesi vardır. Üçüncü gözetleme kulesi de kentin kuzeybatısında olup geniş bir alanı gözetleme imkânına sahiptir. Kentin kuzeyinde kısmen iyi korunmuş sur duvarı ve bir giriş vardır. Kuzeydeki kent girişinden Sofular yönüne giden bir antik yol vardır ve bu yol kısmen korunmuştur. Asartepe’nin güney yamaçlarında kentin Hellenistik Dönem yerleşmesine ait sur duvarları kısmen izlenebilmektedir. Kent akropolisinin kuzey ucunda yaklaşık 4.20m derinlikte iyi korunmuş bir sarnıç vardır.