SELEUKEIA SIDERA KAZISI

 

SELEUKEIA SIDERA ATİK KENTİ

KAZI, RESTORASYON ve KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ PROJESİ

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT


       Seleukeia Sidera Antik Kenti, Isparta’nın 16 km kuzeyinde, Atabey İlçesi’nin 7 km güneyindeki Bayat Köyü sınırları içerisinde yer alan Hisar Tepe ve çevresine konumlanmıştır. Seleukos Krallığı Dönemi’nde Seleukeia adıyla kurulmuş on dört kentten biridir. Ptolemaios kenti “Σελεύκεια Πισιδίας, “Seleukeia Pisidias” olarak anmaktadır (Ptol. 5.5.4). I. Claudius’un kent tarihinde önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen diğer kentlerde olduğu gibi Seleukeia da bu dönemde önemli kazanımlar elde etmiştir. Lykia-Pamphylia Eyaleti’nin organize edildiği bu dönemde kentin adı “Claudio Seleuceia” olarak değiştirilmiştir. “Demirden” anlamına gelen “Sidera” epitheti, kentin adı ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır.


       Seleukeia Sidera’nın tarihsel geçmişi göz önüne alındığında hem kendisi hem de çevre kentler için önemli bilgiler sunmaktadır. Hisartepe üzerinde konumlanan ve müstahkem bir sur duvarıyla çevirili olan kent Roma İmparatorluk Dönemi ile birlikte akropolisi çevreleyen düz arazilere doğru genişlemiş; M.S. 2. yüzyılda yeniden imar edilerek kamusal alanları düzenlenmiştir. Seleukeia’da yürütülen araştırmaların bugüne dek ortaya koyduğu veriler, bir Seleukos kolonisi olan bu kentin polis olarak adlandırılabilmesi için önem arz eden kamusal yapılara, erken dönemlerden itibaren Roma İmparatorluk Dönemi içlerine dek sahip olduğunu doğrulamıştır. 


       Kazı, restorasyon, kent yönetim planı ve jeofizik çalışmalarının yanı sıra disiplinlerrası birçok yan alan ile birlikte Seleukeia Sidera kent tarihinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü başkanlığında, SDÜ öğretim elemanları ve öğrencilerinden katılan bir ekibin yanı sıra Groningen Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü ve Hochschle für Technik (HTW-Berlin) öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla yürütülmektedir.

 

İnternet Adresi: https://seleukeiasiderakazilari.sdu.edu.tr/