Hakkımızda

Antropolojiye göre insan ne tek başına biyolojik bir varlıktır ne de sadece kültürel bir varlıktan ibarettir. Bu nedenle, antropoloji tarih boyunca yaşamış ve yaşamakta olan insan topluluklarının zaman ve mekân içerisindeki biyolojik ve kültürel benzerlik ve farklılıklarını araştırır. İnsanları birbirlerinde benzer ya da ayrı kılan her şeyle ilgili geçerli ve güvenilir bilgi elde etmeye çalışır. Antropoloji; sosyal antropoloji, biyolojik antropoloji, dil antropolojisi gibi birçok alt disipline sahiptir. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde Antropoloji Bölümü altında lisans düzeyinde, sosyal/kültürel ve fizik / paleoantropoloji alt disiplinleri ile lisansüstü ve doktora düzeyinde çalışmalarını yürütür. Süleyman Demirel Üniversitesi Antropoloji Bölümü, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 09.06.2010 tarihli toplantısında alınan kararla, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı ile birlikte kurulmuştur. İki öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisinin görev yaptığı bölümde henüz eğitim-öğretim programı başlamamış olmakla birlikte antropolojiye giriş düzeyinde açılan, Sosyal/Kültürel Antropolojiye Giriş, Sosyal/Kültürel Antropolojide Çağdaş Konular, Biyolojik Antropolojiye Giriş ve Çevresel Antropoloji gibi bazı ortak seçmeli dersler ile üniversitemiz öğrencilerinin antropoloji bilimi ile tanışmaları sağlanmaktadır. Ayrıca pek çok fakülte ve bölümde antropoloji içerikli zorunlu ve seçmeli dersler bölüm öğretim üyelerimizce verilmektedir.

Akademik Analizler