17 Şubat 2018 Cumartesi

Psikoloji

30107 defa okundu

Bölüm yönetimi

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç.Dr. Ebru TAYSİ 

Anabilim Dalları

Sosyal Psikoloji A.B.D.
Gelişim Psiokoljisi A.B.D.
Deneysel Psikoloji A.B.D.
Uygulamalı Psikoloji A.B.D.

Bölümümüzün amacı, öğrencilere psikolojinin çeşitli alanlarındaki kuramsal ve deneysel bilgilerin yanı sıra, öğretim sonrası mesleki çalışmalarında kendilerine yardımcı olacak yöntem ve teknikler açısından uygulama becerileri kazandırmaktır.

Günümüz toplumsal yaşamının farklı alanlarında psikoloji eğitimi almış, yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye' de mevcut üniversitelerin psikoloji bölümü mezunları da var olan talebi yeterince karşılayamamaktadır Kamu ve özel sektörde çoğu kurum psikoloji eğitimi almış bireylere ihtiyaç duymaktadır. Üniversitemizde 45 bine yakın öğrenci eğitimine devam etmekte ve pek çok bölümde psikoloji derslerine olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle Isparta’nın sağlık ve eğitim sektöründe yakaladığı gelişme eğilimi, psikoloji bölümünün açılmasını bir gereklilik haline getirmiştir.

Programda gerek yurtiçi gerekse yurtdışında eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren üniversitelerin ders programlarıyla paralellik gösteren bir müfredat uygulanacaktır. Programın birinci ve ikinci yıllarında psikolojinin temel disiplinleri ağırlıklı olarak öğretilecektir. Üçüncü ve dördüncü yıllarında ise farklı psikoloji dalları seçimlik derslerle desteklenerek öğretim yapılacaktır.

Üniversitemiz adına ODTÜ de Öğretim Elemanı Yetiştirme Programında iki Araştırma Görevlisi eğitimlerine devam etmektedir.

Psikologlar; hastane, poliklinik ve ruh sağlığı merkezlerinde, çocuk yuvalarında, kreş ve huzurevlerinde, okullarda ve ıslahevlerinde, kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, propaganda ve kamuoyu araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Psikoloji Bölümünü  bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.