24 Nisan 2018 Salı

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

13546 defa okundu

 

DOĞU DİLLERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Selami TURAN

BÖLÜMLER

FARS DİLİ ve EDEBİYATI

Mehmet ÜNAL

ARAP DİLİ ve EDEBİYATI

DOĞU DİLLERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 1992 yılında kurulmuştur. Bölümde Fars Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim dalları bulunmaktadır.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün amacı temel olarak bu dillerde ve edebiyatlarda bilimsel araştırmalar yapmak ve araştırmacı yetiştirmektir. Bölümümüz şu an itibariyle eğitim-öğretime henüz açılmamıştır. İleriki yıllarda öğretim üyesi kadrosu tamamlandığında eğitim-öğretime açılması planlanmaktadır.

FARS DİLİ ve EDEBİYATI

Amacı: Fars Dili ve Edebiyatı programında dört yıllık eğitim boyunca öğrenciler Fars dili ve edebiyatı, tarihi, kültürü, dilbilgisi, konuşma, çeviri, edebî bilgiler, modern ve klasik metinler derslerinin yanında Arapça, Osmanlı Türkçesi gibi dersler de görmektedirler. Fars Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Vizyon: Her biri alanında uzman olan bir akademik kadro ile bilgi ve beceride tam anlamı ile dolu öğrenciler yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Farsçayı çok iyi seviyede bilen bu dile hâkim, klasik, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek, kisinin ve başkalarının düşüncelerini etkin bir şekilde bu dile aktarabilecek, elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlirebilecek öğrenciler yetiştirmek bu programın vizyonu arasında yer almaktadır. Fars Dili ve Edebiyatı programında verilen derslerde Mevlâna, Hafız, Sadi, Nizami Gencevi gibi Türk bilim çevrelerinin de yakından tanıdığı klasik dönemin ünlü şairleri ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir. Genelde Türk tarihi, edebiyatı ve kültürünü yakından ilgilendiren Gazneliler, Selçuklular, Moğollar, Timurlular, Safeviler, Kacarlar ve XX. yüzyılı içine alan Fars tarihi ve edebiyatı dersler okutulmaktadır. Bu dersler, donanımlı bir öğretim için yeterli sayılsa da günün gelişen şartlarına ve zamanın ihtiyaçlarına göre güncellenecektir.

Misyon: Günümüz global dünyasında kültürlerin ve dillerin birleştiği ortamda evrensel dünyaya katılmak ve öğrencilerimizi profesyonel iş ve meslek hayatına ve akademik dünyaya hazırlamak amacı ile aktif eğitim sistemi, edebiyat, kültür ve dil yetkinliği doğrultusunda onlara yeterli donanım, bilgi, beceri ve kine güven duygusu kazandırma hedefindedir. Fars Dili ve Edebiyatı programının öncelikli amacı Fars dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyıp bu dilin Türk dili ile benzer ve farklı özelliklerinin anlaşılabilmesini, bunu meslek hayatında Türkiye açısından faydalı olacak kadar iyi düzeyde öğrenmesini sağlamaktır. Bunlara ilave olarak ortak tarihî süreç, coğrafya ve dil ve edebiyat alanındaki kaynakları Türk bilim ve akademi dünyasına kazandırmaktadır.

İstihdam Olanakları: Fars Dili ve Edebiyatı programından mezun olan öğrencilere Fars Dili ve Edebiyatı filologu unvanı verilmektedir. Mezun olanların bir kısmı akademik hayatı sürdürürken bir kısmı da İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü, TRT, Silahlı Kuvvetler, Haber Alma Teşkilatı, Devlet Arşivleri, Vakıf kuruluşları, yazma eser kütüphaneleri, elçilikler, konsolosluklar, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca turizm acentelerinde ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışma olanağı bulabilmektedirler.