26 Eylül 2017 Salı

Prof. Dr. İSMAİL ÖZMEN

Kişisel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

 • Atatürk Üniv.Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bölümü 05.07.1991
 • SDÜ. Fen Bilimleri Ens.Kimya Kimya 05.09.1994
 • Atatürk Ünv. Fen .Bil. Ens. kimya 05.07.2002
 • Proteinler, enzim kimyası, yağ asitleri, enzim genetiği
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Biyoinformatik
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Çiftçi, M, Pençe, S, Özmen, İ, Küfrevioğlu, Öİ., "Mobilya işçilerinde eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzim aktivite düzeyi," İbni Sina Tıp Dergisi, 5, 183-185 (2000).
 • Pençe, S, Özmen, İ, Çiftçi, M, Koçoğlu, H, Yıldırım, C, Göksu, S, Küfrevioğlu, Öİ., "Changes in carbonic anhydrase activity in the blood of furniture workers," The Turkish Journal of Toxicology, 1, 11-14 (2003).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • İsmail Özmen "Glukoz 6-Fosfat Dehıdrogenaz Üzerine Bazı Sitotoksik Kimyasalların Etkisi" SDÜ Fen Dergisi, 2009, 4 (1) 112-119.
 • İsmail Özmen "Effects of Some Chemicals on G6PD Enzyme Purified by Affinity Chromatography" Hacettepe J. Biol. & Chem., 2009, 37 (4) 327-330.
 • Sercan Ozbek Yazici, Ismail Ozmen, Umut Celıkoglu, Hasan Ozcelık, Hasan Genç, (2012). In vitro Antioxidant Activities of Extracts From Some Nepeta Species. International Journal of Health and Nutrition, Vol 3, No 1.
 • Sercan Özbek Yazıcı, Fevziye Özdemir, Ismail Ozmen, Tülay İleri Büyükoğlu, Şevkinaz Konak, Hasan Ozçelik, Hasan Genç, "Effects of Extracts Obtained from Nepeta italica L. and Nepeta cilicia Boiss. Apud Bentham on Antioxidant Enzymes" Hacettepe J. Biol. & Chem, 40 (2), 149–154,2012.
 • Selmihan Şahin, İsmail Ozmen, Hacı H. Bıyık. "Purification and Characterization of Endo-ß-1,4-glucanase from Local Isolate Trichoderma ouroviride", International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, 3,2, 2013.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Beydemir, Ş, Çiftçi, M, Özmen, İ, Okuroğlu, ME, Özdemir, H, Küfrevioğlu, Öİ., "Effects of some medical drugs on enzyme activities of carbonic anhydrase from human erythrocytes in vitro and from rat erythrocytes in vivo," Pharmacol. Res., 42, 187-191 (2000).
 • Çiftçi, M, Küfrevioğlu, Öİ, Gündoğdu, M, Özmen, İ., "Effects of some antibiotics on enzyme activity of glucose 6-phosphate dehydrogenase from human erythrocytes," Pharmacol. Res., 41, (1), 107-111 (2000).
 • Çiftçi, M, Özmen, İ, Büyükokuroğlu, ME, Pençe, S, Küfrevioğlu, Öİ., "Effects of metamizol and magnesium sulfate on enzyme activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase from human erythrocytes in vitro and rat erythrocytes in vivo," Clin. Biochem., 34, 297-302 (2001).
 • Çiftçi, M, Demir, Y, Özmen, İ, Atıcı, Ö., "In vivo and in vitro effects of some plant hormones on rat erythrocyte carbonic anhydrase and glucose-6-phosphate dehydrogenase activities," J. Enzym. Inhıb. Med. Ch., 18, (1), 71-76 (2003).
 • Alıcı, HA, Özmen, İ, Cesur, M, Şahin, F., "Effect of the spinal drug tramadol on the fatty acid compositions of rabbit spinal cord and brain," Biol. Pharm. Bull., 26, (10), 1403-1406 (2003).
 • Özmen, İ, Çiftçi, M, Küfrevioğlu, Öİ, Çürük, MA., "Investigation of glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) kinetic for normal and G6PD-deficient Persons and effects of some drugs," J. Enzym. Inhıb. Med. Ch., 19, (1), 45-50 (2004)
 • Özmen, İ, Küfrevioğlu, Öİ., "Effects of antiemetic drugs on glucose 6-phosphate dehydrogenase and some antioxidant enzymes," Pharmacol. Res., 50, 499-504 (2004).
 • Özmen, İ, Alıcı, HA, Cesur, M, Şahin, F., "The fatty acid contents and compositions of spinal cord and brain of rabbit receiving spinal drug ketamine," The Pain Clinic, 16, (3), 299-305 (2004).
 • Özmen, İ, Çiftçi, M, Küfrevioğlu, Öİ, Çürük, MA., "Investigation of the mutation points and effects of some drugs on the glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient people in the Erzurum Region," J. Enzym. Inhıb. Med. Ch., 19, (4), 355-360 (2004)
 • Özmen, İ, Bayır, A, Cengiz, M, Sirkecioğlu, AN., Atamanalp, M., "Effects Of Water Reuse System On Antioxidant Enzymes Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss W., 1792)," Vet. Med.- Czech, 49, 10, 373-378 (2004).
 • Cicek, Y, Özmen, İ, Canakcı, V, Dilsiz, A, Sahin, F., "Content and composition of fatty acids in normal and inflamed gingival tissues" Prostaglandins, Leukotrienes & Essential Fatty Acid, 72, 147-151 (2005).
 • Özmen, İ., "Evaluation of effect of some corticosteroids on glucose 6-phosphate dehydrogenase and comparative study of antioxidant enzyme activities," J. Enzym. Inhıb. Med. Ch., 20, (1), 19-24 (2005).
 • Özmen, İ, Küfrevioğlu, Öİ., Gül, M "Investigation of effects of some antibiotics on activities of glucose 6-phosphate dehydrogenase and antioxidant enzymes in erythrocytes.", Drug and Chemical Toxicology., 28, (4), 433-445 (2005).
 • Özmen, İ, Ercişli, S, Hizarcı, Y., Orhan E., "Investigation of antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation of Rosa canina and Rosa dumalis fruits," Acta Hort. 690,245-248 (2005).
 • Eren, I., Nazıroglu, M., Demirdas, A., Celik, O., Uguz, A.C., Altunbasak, A., Ozmen, I., Uz, E., "Venlafaxine modulates depression- induced oxidative stress in brain and medulla of rat" Neurochemical Research, 32, 497-505, 2007.
 • Özmen, İ, Nazıroğlu, M, Okutan, R., "Comperative study of antioxidat enzymes in tissues surrounding implant in rabbits", Cell Biochemistry and Function, 24, 275-281, (2006).
 • Ismail Ozmen, Muhammed Atamanalp, Abdulkadir Bayir, A. Necdet Sirkecioglu, Mehtap Cengiz, Mustafa Cengiz. "The Effects Of Different Stressors On Antioxidant Enzyme Activities In The Erythrocyte Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss W., 1792)" Fres. Env. Bull. 16,8 922-927, 2007.
 • Özmen, I, Nazıroğlu, M, Alici, H.A, Şahin, F, Cengiz, M, Eren I., "Spinal morphine administration reduces the fatty acid contents in spinal cord and brain in rabbits due to oxidative stress" Neurochemical Research,32:19-25, (2007)
 • Dede B., Özmen, I., Karipcin, F., Cengiz, M., "Homo- and heteropolynuclear copper(II) complexes containing a new diimine-dioxime ligand and 1,10-phenanthroline: synthesis, characterization, solvent-extraction studies, catalase-like functions and DNA cleavage abilities" Appl. Organometal. Chem. 23, 512-519 (2009).
 • Dede B., Özmen, I., Karipcin, F., "Synthesis, characterization, catalase functions and DNA cleavage studies of new homo and heteronuclear Schiff base copper(II) complexes" Polyhedron, 28, 3967-3974, (2009).
 • Karipcin,Ozmen, I, Culu, B, Celikoglu, U Synthesis, Characterization, Thermal Behavior, and DNA-Cleaving Studies of Cyano-Bridged Nickel(II)Copper(II) Complexes of 4-(Pyridin-2-ylazenyl)resorcinol, CHEMISTRY & BIODIVERSITY 8 10 1871-1879, 2011
 • Karipcin Fatma; Ozmen Ismail; Culu Burcin. 4,4 '-(DIPHENYLMETHANE-4,4 '-DIYLDINITRILO)DIPENTAN-2-ONE AND 4,4 '-(DIPHENYLETHER-4-4 '-DIYLDINITRILO)DIPENTAN-2-ONE LIGANDS AND THEIR Ni(II), Cu(II) COMPLEXES: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, DNA CLEAVAGE STUDIES JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY 57 1 1029-1032, 2012
 • Fatma Karipcin, Sabriye Percin-Ozkorucuklu, Ismail Ozmen & Gulsen Baskale-Akdogan,"Synthesis, Characterization, Electrochemical Behavior, and Biological Studies of 1-p-Diphenylmethane-2-hydroxyimino-2-(arylamino)-1-ethanone Copper(II) and Ruthenium(III) Complexes" Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal ChemistryVolume 42, Issue 7, August 2012, pages 944-950.
 • Mukadder Erdem-Tuncmen, Fatma Karipcin,Ismail Ozmen "Synthesis, Characterization and DNA Cleaving Studies of New Organocobaloxime Derivatives", Acta Chim. Slov. 2013, 60, 131–137
 • Ozkan, SC (Ozkan, Seyda Cigdem) ; Yilmaz, A (Yilmaz, Aydan) ; Ozmen, I (Ozmen, Ismail)"Synthesis of new calix[4] arene amide derivatives and investigation of their DNA cleavage activity,Jan 2 2014".Supramolecular Chemistry,26 (1), 25-31.
 • FATMA KARIPCIN, BULENT DEDE, ISMAIL OZMEN, MURAT CELIK, EKREM OZKAN "MONO-, TRINUCLEAR NICKEL(II) AND COPPER(II) DIOXIME COMPLEXES: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, CATECHOLASE AND CATALASE-LIKE ACTIVITIES, DNA CLEAVAGE STUDIES" J. Chil. Chem. Soc., 59,3,(2014)
 • Demir, S. N., Sahin, S, Ozmen, I., Bıyık H. H., 'CHARACTERIZATION OF CMCASES OBTAINED FROM LOCAL ISOLATE Aspergillus tamari Redpep4 AND EFFECT METAL SALTS ON ITS ACTIVITY',Fresenius Environmental Bulletin, 24(9a), 2959-2968.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Nalbantoğlu, B, Oral, B, Polat, F, Demir, Y, Özmen, İ., "Ispanak yapraklarında nitrat redüktaz aktivitesi üzerine ışık ve karanlık etkisinin incelenmesi," XI.Kimya Kongresi, 253, Van, 1997.
 • Çiftçi, M, Özmen, İ, Atıcı, Ö, Demir, Y, Küfrevioğlu, Öİ., "Bazı bitkisel hormonların sıçan eritrosit karbonik anhidraz ve glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzimleri üzerine in vivo etkileri," XIII.Ulusal Kimya Kongresi, 217, Samsun, 1999.
 • Çiftçi, M, Özmen, İ, Büyükokuroğlu, ME, Pençe, S, Küfrevioğlu, Öİ., "Sodyum sefuroksim, metamizol ve magnezyum sülfatın sıçan eritrosit karbonik anhidraz enzimi üzerine in vivo etkileri," XIII.Ulusal Kimya Kongresi, 229, Samsun, 1999.
 • Çiftçi, M, Özmen, İ, Büyükokuroğlu, ME, Pençe, S, Küfrevioğlu, Öİ., "Metamizol ve magnezyum sülfatın sıçan eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzimi üzerine in vivo etkileri," XIII.Ulusal Kimya Kongresi, 238, Samsun, 1999.
 • Özmen, İ, Şenyayla, F, Çiftçi, M., Özkan, B, Akdağ, R, Küfrevioğlu, Öİ., "Erzurum bölgesinde yaşayan 0,5-6 yaş grubu çocuklarda eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz, karbonik anhidraz ve hekzokinaz enzimlerinin aktivitelerinin belirlenmesi," XIV.Ulusal Kimya Kongresi, 76, Diyarbakır, 2000.
 • Özmen, İ, Çiftçi, M, Küfrevioğlu, Öİ.,"Normal ve enzim eksikliği tespit edilen şahıslarda eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enziminin bazı kinetik özelliklerinin araştırılması," XVI.Ulusal Kimya Kongresi, 378, Konya, 2002.
 • Alıcı, HA, Özmen, İ, Cesur, M., "Tavşanlarda intratekal olarak kullanılan tramadolun beyin ve spinal kordun membran akışkanlığı üzerine etkisi; bir nörotoksisite çalışması," 6. Ulusal Ağrı Kongresi, 169, İstanbul, 2003.
 • Çiçek, Y, Özmen, İ, Dilsiz, A, Şahin, F, Çanakçı, V., "Normal ve iltihabı dokulardaki yağ asitlerinin miktarı ve içeriği," Türk Periodontoloji derneği 33. Bilimsel Kongresi, 29, Antalya, 2003.
 • Özmen, İ, "Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz ve antioksidan savunma sistemi üzerine isepamisin sülfatın etkileri," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 551, Kars, 2004.
 • Özmen, İ. Bayır, A., Sirkecioğlu, A.N., Cengiz, M., Atamanalp, M., "Çeşitli stres faktörlerinin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus Mykiss W., 1792)' nın antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 552, Kars, 2004.
 • Özmen, İ. Bayır, A., Sirkecioğlu, A.N., Cengiz, M., Atamanalp, M., "Resirkülasyonlu yetiştiricilik sisteminin gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus Mykiss W., 1792) antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 553, Kars, 2004.
 • Özmen, İ, Çiftçi, M, Küfrevioğlu, Öİ, Çürük, MA., "Erzurum bölgesinde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği tespit edilen şahıslarda mutasyon içeren ekzonların belirlenmesi ve bazı ilaçların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi," 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, Türk Biyokimya Dergisi, Vol 29, (1), 29-30, Trabzon, 2004.
 • Özmen, İ., "Antiemetik etkili oksidatif stres ve antiemetiklerin glukoz-6-fosfat dehidrogenaz üzerine etkileri," XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 469, Kars, 2004.
 • Özmen, I, Nazıroğlu, M, Alici, H.A, Şahin, F, Cengiz, M, Eren I., "Effects of Spinal Morphine on Fatty Acid Contents of Brain in Rabbits" 1. İyon Kanalları Ve Oksidatif Stres Kongresi, 61-62, Isparta, 2006.
 • Eren I., Nazıroğlu, M, Demirdaş, A, Çelik, Ö, Uğuz, AC, Özmen, I., "Effects of Venlafaxine on Oxidative Stress in Brain of Depression-Induced Rat" 1. İyon Kanalları Ve Oksidatif Stres Kongresi, 73-74, Isparta, 2006.
 • Ozmen I., "Eğirdir Gölünden Elde Edilen Hastalıklı istakozlardaki (astacus Leptodactylus) bakterilerin Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Belirlenmesi" VII. Ulusal Kromatografi Kongresi, 62, kırıkkale, 2007
 • Ozmen I., Kocogulları, C.U., "İskemi Oluşturulan Tavşanlarda Yağ Asit Profillerinin İncelenmesi" VII. Ulusal Kromatografi Kongresi, 63, kırıkkale, 2007
 • İsmail Özmen, H. Ahmet Alıcı, Mine Gürsaç, "Endotoksemili ratlarda Propofol ve Midazolamın akciğer yağ asit profilleri üzerine etkisinin incelenmesi" Kromatografi2008 Kongresi, 53, Isparta, 2008
 • M.Kemal Baddal, İsmail Özmen, fevziye Özdemir, Süleyman Kineci, "Origanum Minutiflorum bitkisinin uçucu yağ ve farklı solvent ekstrelerinin GC ve GC-MS sonuçlarının incelenmesi" Kromatografi2008, 113, Isparta, 2008
 • İsmail Özmen "Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimini Aktive Eden Kimyasallar" V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Balıkesir
 • İsmail Özmen "Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Üzerine 2,4-Dihidroksi-5-floropirimidin ve Sodyum-2-merkaptoetan sülfonat Maddelerinin in vitro İnhibisyon Etkisinin Araştırılması" V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Balıkesir
 • İsmail ÖZMEN, Emine ORHAN, Sezai ERCİSLİ, Ahmet EŞİTKEN "Ahududu Meyvelerinin Antioksidan Enzimleri Üzerine Bacillus Türü Bakterilerin Etkilerinin İncelenmesi" 23. Ulusal Kimya Kongresi, 75, 2009, Sivas.
 • M. Kemal Baddal, İsmail Özmen "Origanum Minutiflorum Uçucu yağ ve Farklı SOlvent ekstrelerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi" 23. Ulusal Kimya Kongresi, 76, 2009, Sivas.
 • Fevziye ÖZDEMİR ŞİMŞEK, İsmail ÖZMEN, Umut ÇELİKOĞLU, "Gypsophila (Gypsophila Arrostii Var. Nebulosa) Ekstresinin Kolon Kromatografisi İle Ayrılması ve Antioksidan Özellilklerinin Belirlenmesi" Kromatoğrafi-2010, 16-19 Haziran, 29, 2010
 • Fevziye ÖZDEMİR ŞİMŞEK, İsmail ÖZMEN, Umut ÇELİKOĞLU, "Gypsophila (Gypsophila Arrostii Var. Nebulosa) Ekstresinin Plazmid DNA Üzerine Etkilerinin İncelenmesi" 6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-29 mayıs, 22, 2010
 • Şahin S., Özmen İ.,'Çeşitli İyon ve Deterjanların Selülaz Aktivitesine Etkisinin İncelenmesi'. Kromotografi 2013. 40, 19-22 Haziran 2013, Bursa
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Özmen, İ, Alıcı, HA, Şahin, F., "The effects of spinal drugs on membrane fluidity of spinal cord in rabbits," 1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, 1, 107, Trabzon, Turkey, 2001.
 • Özbek, A, Şahin, F, Aktaş, O, Özmen, İ., "Identification of the strains in three mycobacterium species isolated from clinical samples by fatty acid profile using microbial identification system," 1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, 1, 106, Trabzon, Turkey, 2001.
 • Kader Poturcu and Ismail Ozmen. ''Pectinase Production from Waste Materials and its applications on Fruit Juice Samples''. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, The ICOEST' 2014, 14-17 May 2014, Side- Antalya, Turkey.
 • Poturcu,K., Ozmen, I. Effects of several ions and chemicals onthermostable pectin lyase secreted by Aspergillus niger. XII International Conference on Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology (XII. ICBBMB), 10-11 November 2014, Madrid, Spain.
 • Poturcu,K., Ozmen, I. Production of pectin lyase with three different Aspergillus niger strains. XII International Conference on Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology (XII. ICBBMB), 10-11 November 2014, Madrid, Spain.
 • Poturcu,K., Ozmen, I. Determination of pH stability and thermal stability of pectin lyase. XII International Conference on Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology (XII. ICBBMB), 10-11 November 2014, Madrid, Spain.
 • Poturcu, K., Kır, B., Akyol, A., Ozmen, I. Pectinase production from 2 submerged media and its application on clarification and ascorbic acid determination of appricot and lemon juices. XII International Conference on Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology (XII. ICBBMB), 10-11 November 2014, Madrid, Spain.
 • Yamancı, H.C., Ozmen, I., Poturcu,K. Action of ascorbic acid and sulphate salts on pectin lyase produced by Aspergillus niger. XII International Conference on Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology (XII. ICBBMB), 10-11 November 2014, Madrid, Spain.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Özmen, İ, Ercişli, S, Hizarcı, Y., "Investigation of antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation of Rosa canina and Rosa dumalis fruits," 1. International rose hip Conference, 7-10 september 2004,Gumushane-Turkey.
 • Nese Basak, Mehmet E. Yalvac, Omer Faruk Bayrak, İsmail Özmen, Fikrettin Sahin, "Potential of some Schiff Base Derivatives as Anti-Cancer Drugs" International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends (BIOTECH METU 2009), 27-30 September 2009 METU, Ankara, Turkey
 • Sercan Özbek, Fevziye Özdemir,İsmail Özmen, Şevkinaz Konak,Tülay İleri Büyükoğlu, Hasan Özçelik, "The Effects of The Extracts Obtained from The Nepeta Cilicia Boiss on the Antioxidant Enzymes", 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 50, 2010.
 • Sercan Özbek, Fevziye Özdemir Şimşek,Şevkinaz Konak,İsmail Özmen,Tülay İleri Büyükoğlu, Hasan Genç, "The Effects of Extracts Obtained From Nepeta Italica L. Species on the Antioxidant Enzymes", 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 49, 2010.
 • Sercan Özbek Yazıcı, İsmail Özmen, Umut Çelikoğlu. “Effects of Gypsophila pilulifera Boiss. & Hausskn. Extract on Plasmid DNA” 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY, s 104.
 • Sercan Özbek Yazıcı, Ismail Ozmen , Umut Çelikoğlu, Hasan Özçelik. “Determination of Antioxidant Activity of Gypsophila pilulifera Boiss. & Hausskn Extract” 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY, s 103.
 • Ismail Ozmen,Umut Celikoglu, Hasan Ozcelik, Sercan Ozbek Yazıcı “In vitro Antioxidant Activity of Extract of Ankyropetalum reuteri Fenzl.” 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY, s 102-105.
 • Ismail Ozmen, Umut Celikoğlu, Sercan Özbek Yazıcı. Effects Of Ankyropetalum reuteri Fenzl Extract on Plasmid DNA. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY, s 191-193.
 • I. Ozmen, U. Celıkoglu, S. Ozbek Yazıcı, H. Ozcelık, H. Genc. Antioxidant Activities of Extracts Obtained From Some Nepeta Species. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY, s 106.
 • Poturcu K., Ozkorucuklu P. S., Ozmen I. “Purification and electrochemical immobilization of pectinolytic enzymes produced by aspergillus niger” International Symposium on Sustainable Development, 294, May 31- June 01 2012, Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
 • Sercan Özbek Yazici, Ismail Ozmen. "EFFECT OF THE CRUDE SAPONIN EXTRACT ON PROTEASE PURIFIED FROM BACILLUS SUBTILIS STRAIN" 3rd International Symposium on Sustainable Development,(ISSD-2012) 288, May 31- June 01 2012, Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
 • Sahin S., Kir E., Ozmen I."PURIFICATION OF ALKALINE PROTEASE FROM BACILLUS SUBTILIS AND ITS IMMOBILIZATION ON POLYSULPHONE MEMBRANE"3rd International Symposium on Sustainable Development,(ISSD-2012) 295, May 31- June 01 2012, Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
 • Poturcu, K., Ozmen, I.'Purification and Characterization of Pectin Lyase from Thermophilic Aspergillus Niger Isolated from Natural Sources'. 6.International Conference on Environmental Science and Technology, The ICOEST' 2013, 18-21 June 2013,Kapadokya-Nevşehir, Turkey.
 • Cesur, H., Ozmen, I., Poturcu,K.'Purification of Pectin Lyase from Thermophilic Aspergillus Niger Isolated from Natural Sources'.6.International Conference on Environmental Science and Technology, The ICOEST' 2013, 18-21 June 2013,Kapadokya-Nevşehir, Turkey.
 • Poturcu,K., Ozmen, I. 'Effects of Chemical Substances on Pectin Lyase of Thermophilic Aspergillus niger Isolated from Natural Sourcesfrom Natural Sources' Poturcu,K.,Ozmen, I. Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry (6BBCAC), 10-14 September 2013, Trabzon, Turkey.
 • Cesur,H., Ozmen,I., Poturcu, K. Characterization of Pectin Lyase from Thermophilic Aspergillus Niger Isolated from Natural Sources'. Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry (6BBCAC), 10-14 September 2013, Trabzon, Turkey.
 • Manav, T., Poturcu,K.,Ozmen, I. 'Production and Purification of Pectin lyase enzyme from fruit residues in submerged culture'. Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry (6BBCAC), 10-14 September 2013, Trabzon, Turkey.
 • Tosun,G., Kır,B., Gürsoy,C.,Komurcu, A.I.,Poturcu,K.,Ozmen, I. 'Purification Of Pectin Lyase With Chromatographic Techniques And Effects Of Detergents On Enzyme Activity '. Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry (6BBCAC), 10-14 September 2013, Trabzon, Turkey.
 • Poturcu, K., Ozmen,I. 'Pectinolytic Enzyme Production by Aspergillus niger Isolated from Hot-Water and Evaluation of Metal Ions Effect on Enzyme Activity'. 3. Molecular Life Sciences, International Symposium of the German Society for Biochemistry and Molecular Biology (GBM), 3-6 October 2013, Frankfurt, Germany.
 • Poturcu, K., Ozmen,I. 'Purification of Pectin lyase and Determination of Molecular Weight '. 3. Molecular Life Sciences, International Symposium of the German Society for Biochemistry and Molecular Biology (GBM), 3-6 October 2013, Frankfurt, Germany.
 • Poturcu, K., Ozmen,I. 'Purification and Kinetic Studies of Pectinases from Aspergillus niger Isolated from Hot Water Sources'. 3. Molecular Life Sciences, International Symposium of the German Society for Biochemistry and Molecular Biology (GBM), 3-6 October 2013, Frankfurt, Germany.
 • Özmen İ.,Şahin S. , Demir S. N.,' Yerel mikrorganizmalardan elde edilen biyoteknolojik ürünlerin, Türkiye’de ilk defa Isparta pomzası kullanılarak saflaştırılması ve peynir yapımı, kağıt atıklarının değerlendirilmesi, biyoetanol eldesi, kot taşlamada kullanımı."ISPARTEK-2013 Proje Pazarı", Süleyman Demirel Üniversitesi,15-16-17 Mayıs 2013,syf 43,ISPARTA
 • Sahin S., Ozmen I., 'Enzymatic Hydrolyzed of Pretreatment Sawdust with Purified Cellulase.'International Conference on Enviromental Science and Technology (ICOEST'2013).761, June 18-21 2013, Urgup, Turkey.
 • Demir S. N. , Ozmen I. , Sahin S., 'Purification and Determination of Optimal Values of Cellulase from Local Isolate Aspergillus niger''International Conference on Enviromental Science and Technology (ICOEST'2013).657, June 18-21 2013, Urgup, Turkey.
 • Sahin S., Ozmen I., Demir S. N., 'Determination of Kinetic Properties of Endo-ß-1,4- Glucanase Obtained from Trichoderma ouroviride .'International Conference on Enviromental Science and Technology (ICOEST'2013).658, June 18-21 2013, Urgup, Turkey.
 • Gursoy, C., Tosun, G., Kır, B., Poturcu, K., and I. Ozmen. ''Action of metal ions and organic subtance on pectin lyase activity.'' 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, The ICOEST' 2014, 14-17 May 2014,Side- Antalya, Turkey.
 • Yamancı-Cesur,H., Ozmen, I., Poturcu, K. ''Effects of submerged culture components on Pectin Lyase Production .'', 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, The ICOEST' 2014, 14-17 May 2014,Side- Antalya, Turkey.
 • Poturcu,K., Ozmen, I.''Purification of pectin lyase and its application on lemon juice clarification.'' International "Enzymes for Biocatalysis" Workshop, 3-5 June 2014, Istanbul, Turkey. (Poster presentation + Flash (Oral) Presentation).
 • Kir, B., Poturcu, K., Ozmen, I. ''Optimization of submerged culture conditions and purification of pectin lyase''.International "Enzymes for Biocatalysis" Workshop 3 - 5 June 2014, Istanbul, Turkey.
 • Yamancı-Cesur, H., Ozmen, I., Poturcu, K.''Effects of chloride salts on pectin lyase activity''. International "Enzymes for Biocatalysis" Workshop 3 - 5 June 2014, Istanbul, Turkey.
 • S. Sahin,Y. Demir, I. Ozmen 'Optimization of Protease Production under Solid State Fermantation'2nd International Conference on Recycling and Reuse-(R&R2014), 125, June 4-6 2014, Istanbul, TURKEY
 • S. Sahin, Y. Gökdemir and I. Ozmen.'Production of Protease under Submerged Fermantation'2nd International Conference on Recycling and Reuse- (R&R, 2014), 127, June 4-6 2014, Istanbul, TURKEY
 • S. N. Demir, S. Sahin and I. Ozmen. 'Effect of Some Metal Ions and Surfactants on Cellulase Obtained from Aspergillus niger', 2nd International Conference on Recycling and Reuse- (R&R, 2014), 89, June 4-6 2014, Istanbul, TURKEY
 • S. N. Demir, S. Sahin and I. Ozmen. 'Cellulase Production on Different Carbon Sources and Its Subsrate Specifity', 2nd International Conference on Recycling and Reuse- (R&R, 2014), 123, June 4-6 2014, Istanbul, TURKEY
 • Şahin, S. and Özmen,İ., 'Biosurfactant Effect on Cellulase Activity',International 'enzymes for Biocatalysis' Workshop,57, 3-5 June 2014, Istanbul, TURKEY.
 • Şahin, S. and Ozmen,I.'Effect of endo-ß-1,4 glucanase obtained from local isolate Trichoderma aureoviride on denim garment', 4th International Conference on Novel Enzymes, 93, October 14-17 2014, Ghent, BELGIUM.
 • Şahin, S. and Ozmen,I.'Evaluation of enzymatic hydrolysis of different lignocellulosic materials pretreated with NaOH and H2SO4', 4th International Conference on Novel Enzymes, 94, October 14-17 2014, Ghent, BELGIUM.
 • Şahin, S. and Ozmen,I.'Optimization of protease immobilization conditions', 4th International Conference on Novel Enzymes, 93, October 14-17 2014, Ghent, BELGIUM.
 • Şahin, S. and Ozmen,I. 'Production of endoglucanase from local isolate Aspergillus niger and its optimization under submerged fermentation', 4th International Conference on Novel Enzymes, 94, October 14-17 2014, Ghent, BELGIUM.
 • DEMİR S. N., ŞAHİN S., ÖZMEN İ. ‘EFFECT OF NONIONIC AND ANIONIC SURFACTANTS ON ENDOGLUCANASE’1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, (ICENS-2015), 43, May 15-May 19 2015,Skopje, Macedonia
 • ŞAHİN S., ÖZMEN İ., BIYIK H. H. ‘INVESTIGATION OF INDUSTRIAL APPLICATIONS OF CELLULASE’1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, (ICENS-2015), 52, May 15-May 19 2015,Skopje, Macedonia
 • ŞAHİN S., ÖZMEN İ., BAŞBÜLBÜL G.,’DETERMINATION OF CELLULASE PRODUCING THERMOPHILIC BACTERIA ISOLATES’1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, (ICENS-2015), 53, May 15-May 19 2015,Skopje, Macedonia
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • "Origanum Minutiflorum Bitkisinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi" M. Kemal BADDAL, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Isparta.
 • Neşe Başak "Schiff Bazı Bakır Mangan Kompleksinin Prostat Kanserli Hücre Kültürleri Üzerinde Sitotoksik Etkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Isparta.
 • “Gypsophıla ArrostII Guss.Var.Nebulosa Boıss & Heldr. Bark.Bitkisinin Kimyasal Ve Biyokimyasal Özellikleri" FEVZİYE ÖZDEMİR ŞİMŞEK
 • "Termofilik Aspergillus Niger’den Pektin Liyaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu" Kader POTURCU
 • Termofilik Aspergillus niger’den Pektinaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Hacer YAMANCI
 • Trichoderma ouroviride’dan Selülaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Selmihan ŞAHİN
 • Yerel İzolat Aspergillus tamari Redpep4’den Endo-ß-1,4-Glukanaz’ın Saflaştırılması Optimum ve Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi, Saime Nur BÜYÜKÇETİN
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • “Bazı Polinükleer Metal Komplekslerinin Alkalen Proteaz, Plazmid DNA Üzerine Etkilerinin ve Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması" Şevkinaz KONAK
 • ”Gypsophila Pilulifera Boiss.Türünden Elde Edilen Ekstrelerin Saflaştırılmış Alkalen Proteaz ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri İle Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması” SERCAN ÖZBEK YAZICI
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • II. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikler Kursu, 2000
 • KROMATOGRAFİ-2008, VIII. Kromatografi Kongresi (Uluslararası katılımlı), 9-11 Haziran 2008, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • I. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikler Kursu, 1999
 • Biyoinformatik, 2003
 • V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Bilim Kurulu, balıkesir, 2009.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • Isparta İdare Mahkemesi, Bilirkişilik Görevleri
 • Teknokent projelerinde hakemlik
 • University of Wroclaw-Erasmus Anlaşması
 • KOSGEB projelerinde proje hakemliği ve izleyiciliği
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • Kimya Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim komisyonu üyesi, 2007-
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan komisyonu üyesi, 2007-
 • Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, 2007-
 • Yüksek Lisans Tezi
 • Serum Kreatin Kinaz ve Karbonik anhidraz izoenzimlerinin İncelenmesi
 • Doktora Tezi
 • Erzurum Yöresinde Yaşayan Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz eksikliği Tespit edilen Şahıslarda Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Kinetiğinin İncelenmesi ve Mutasyon Noktalarının Moleküler Tekniklerle Taranması
 • Bir laboratuar/atölye kurarak makale düzeyinde yayınlamış olmak
 • Biyokimya laboratuarı kurulumu
 • genetik laboratuarı kurulumu
 • mikrobiyoloji laboratuarı kurulumu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Standart antibiyotiklerin/ağrı kesicilerin ve hastalıkların antioksidant enzimler üzerine etkilerinin ve lipid peroksidasyonunun incelenmesi, AÜ., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 2003/303.
 • "Bitki eksraktlarında antioksidan sistemlerin incelenmesi", AÜ., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, 2004/254.
 • "Origanum Minutiflorum bitkisinin Antioksidan Özelliklerinin incelenmesi", SDU-BAP, 1660-YL-08.
 • "Schiff Bazı Bakır Komplekslerinin Kanserli Hücre Kültürleri Üzerinde Sitotoksik Etkisi" SDÜ-BAP-2038-YL-09, Neşe Başak
 • "Gypsophila Bitkisinin Kimyasal ve Biyokimyasal Özellikleri" SDÜ-BAP-2039-YL-09.
 • ''Ankyropetalum reuteri Fenzl. Türünden Elde Edilen Ekstrelerin Saflaştırılmış Alkalen Proteaz ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri ile Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması''
 • "Gypsophila pilulifera Boiss. Türünden Elde Edilen Ekstrelerin Saflaştırılmış Alkalen Proteaz ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri ile Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması"
 • Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Üzerine Origanum Minutiflorum Ekstrelerinin Etkisinin İncelenmesi
 • "Mikrobiyal Pektinaz Enziminin saflaştırılması ve bazı metal kompleksleri ile etkinliğinin artırılması" Kader Poturcu
 • "Mikroorganizmalardan Selülaz Enziminin Saflaştırılması, İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu" Selmihan Şahin
 • "Termofilik Aspergillus Niger’ Den Pektinaz Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu" Hacer CESUR, SDU-BAP 3765-YL2-13
 • "Kaplıcalardan İzole Edilen Aspergillus Niger’den Endo-ß-1,4-glukanaz Enziminin Saflaştırılması Optimum Ve Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi" SDU-BAP 3756-YL2-13, Saime Nur DEMİR
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Bazı ilaçların sıçan eritrositlerinde bulunan glukoz 6-fosfat dehidrogenaz ve karbonik anhidraz enzimlerinin aktiviteleri üzerine in vivo etkilerinin araştırılması, AÜ., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi,1999/12, Yardımcı araştırıcı, 1999.
 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği tespit edilen hastaların glukoz 6-fosfat dehidrogenaz varyantlarının mutasyon noktalarının PCR, RFLP, SSCP ve DNA Dizi Analizi yöntemleri kullanılarak belirlenmesi, AÜ., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi,2000/63, Yardımcı araştırıcı, 2000.
 • İntratekal ve epidural olarak kullanılan ilaçların nörotoksik etkileri, AÜ., Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projesi, 2002/94, Yardımcı araştırıcı, 2002.
 • "Türkiye Gypsophila L. ve Ankyropetalum Fenzl (CaryoPhllaceae) Cinslerinin Revizyonu ve saponin Düzeylerinin belirlenmesi" Tübitak, 107T147, 2008
 • "NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS Türlerinin Ratlarda Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri" MAKÜ-BAP, 043-NAP-08.
 • "Basillus Subtilis' den Alkalen Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Schiff Bazlarının Etkisinin incelenmesi" MAKÜ BAP, 0080-NAP-09, 2009.
 • "Bitkisel Sabun Üretimi ve Optimizasyonu" TÜBİTAK-Üniversite Öğrencileri Yurtiçi/ Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı, 2209.

Dersler

 • Enzim Kimyası ve Kinetiği
 • Metabolizma
 • Ileri Biyokimya
 • Biyokimya Laboratuvar Teknikleri
 • Biyokimyada Kullanilan Moleküler Yöntemler
 • Besin Kimyası
 • Endüstriyel Kimya Lab. II
 • Biyokimya-I
 • Biyokimya-II
 • Biyokimya Laboratuarı
 • Kozmetik Uygulamaları