27 Mayıs 2019 Pazartesi

Genel Bilgi

2887 defa okundu

1993 yılında kurulan bölümümüz, ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 1994-1995 Eğitim öğretim yılında ise, II.Öğretim programını açmıştır. 

Bölümümüz, açıldığı günden itibaren imkânlar dâhilinde çağdaş yöntemlerle kendisini yenilemeye ve Türkiye’nin tarih alanındaki bilgi birikimini zenginleştirmeye çalışmaktadır. Tarih araştırmaları ile toplumun hafızasının güçleneceği gerçeğinden hareketle, ülkemiz insanlarının geçmiş konusunda sağlıklı, kendisini ve dünyayı tanıyan bir bilince ulaşmalarına katkı yapma gayreti içersindedir.

Bölümümüzün, temel hedeflerinde biri, geçmişi eleştirel bakış açısıyla nesnel bir şekilde inceleyen, ülke ve dünya sorunlarına geniş bir perspektiften bakabilen aydın-çağdaş öğrenciler yetiştirmektir. Tarih alanında uzmanlaşmak, tarihi konularda akademik yayınlar ve yorumlar yapabilecek entelektüel birikimi güçlü araştırmacılar yetiştirmek de temel hedeflerden bir diğeridir. Bu çerçevede bölümümüz tarafından Lisans programının yanında Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir.                      

Bugün, siyasi, ekonomik, etnik, dini, vb. alanlardaki problemlerin küresel ve bölgesel politikalara doğrudan etki etmesi, bunun yanında, teknolojideki hızlı gelişmelerle dünyanın hızla küçülmesi tarih alanındaki bilgi birikiminin ne kadar önemli olduğunu bir başka boyuttan ortaya koymaktadır. Bu çerçevede bölümümüz geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurulmasına hizmet etme amacı içerisinde akademik çalışmalar ortaya koymakta ve öğrenciler yetiştirme çabası içindedir.        

Bunun dışında 1996 yılından beri yayın hayatında olan ve uluslararası indeksler tarafından taranan SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ile de bölümümüz, sesini gerek ulusal ve gerekse uluslararası akademik camiada duyurma gayreti içerisindedir. 

Bölümümüz mezunları, başta Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı okullar olmak üzere üniversitelerde ve birçok kamu ve özel kuruluşlarında iş bulma imkânına sahiptir.

SINAV PROGRAMI