27 Kasım 2015 Cuma


 

Bölümümüz 1993 yılında kurulmuş ve 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında, ilk kez öğrenci almaya başlamıştır. Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başladığından bu yana I. ve II. Öğretim programı uygulayan bölüm, her yıl yaklaşık 100 öğrenci almaktadır. Bölümün akademik kadrosunda 4 profesör, 4 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 Uzman, 11 Araştırma Görevlisi bölümümüzde çalışmaktadır.

Sosyoloji Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde sosyoloji öğretimi vermektedir.

Lisans seviyesinde öğrenciler  genel kültür ve alan bilgisine dayalı çeşitli toplumsal olguları tanıma ve analiz etme yeteneği kazanırlar. Öğrenciler  öğretim süreci sonunda saha araştırması  yapma ve bunları bilgisayar ortamında, istatistiksel değerlendirmelere tabi tutma becerilerini geliştirmiş olurlar. Mezuniyet tezi olarak herhangi bir toplumsal olguya yönelik uygulamalı bir alan araştırması veya teorik bir  çalışma  hazırlarlar.

Lisansüstü seviyesindeki  öğrenciler ise alan bilgisine bağlı olarak  bir olguyu, bir sorunu araştırma ve bilimsel bir çalışma yapma yeteneği kazanırlar. 

Ayrıca, öğrenim gören öğrencilerimizin Erasmus gibi eğitim programları ile yurt dışı deneyimler kazanmaları teşvik edilmektedir.

Bölümümüz öğrencileri akademik çalışmalarını üniversitemizin kütüphanesinden, ilde bulunan kütüphanelerden ve diğer kaynaklardan yararlanarak gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerimiz Üniversitede bulunan çeşitli kulüplerde sosyal aktivitelere katılmaktadırlar.

Bölümden mezun olan  öğrenciler kamu ve özel sektörde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Dört yıllık öğretim sonunda 3 yarıyıl Tezsiz Yüksek Lisans programına katılanlar MEB’ da öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Öğrenciler medyada, araştırma şirketlerinde ve diğer çalışma alanlarında kendi performansları çerçevesinde çalışabilmektedirler. 

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli Eşit Ağırlık (EA) puan almak gerekmektedir.

DOKÜMANLAR

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

 

GALERİ