14 Kasım 2018 Çarşamba

Tez Arşivi

2023 defa okundu

Yüksek Lisans Tez Arşivi

Besta ÇOK Isparta İli ve İlçeleri Camii Süslemeleri A. Şevki DUYMAZ 2010
Huriye YURDASEVER Anadolu Selçuklu Hanlarından Kırkgöz Han'ın Değerlendirilmesimİ A. Şevki DUYMAZ 2011
Zeliha ALAV Antalya Müzesi'nde Yer Alan El Yazması Kur-an'ı Kerimlerin Süsleme Özellikleri Süreyya EROĞLU 2011
Azize YILMAZ 1950 Sonrası Türk Resminde Sosyal Yansımalar Bağlamında Neşe Erdok Süreyya EROĞLU 2011
Mine AKBAŞ Isparta İli ve İlçeleri Türk Dönemi Çeşmeleri A. Şevki DUYMAZ 2012
Ruhan Zühre SARAL Antalya-Burdur'da Yer Alan Anadolu Selçuklu Dönemi Kervan-Saraylarının Mekan Olgusunun Gelişimi ve Koruma Ölçeğinde Değerlendirilmesi A. Şevki DUYMAZ 2012
İnci ÖZEN Antalya-Burdur Kervan Yolu Üzerinde Yer Alan Anadolu Selçuklu Kervarsaraylarının Taçkapı Süsleme Programları A. Şevki DUYMAZ 2012
Sibel DOĞAN YAMAK Antalya Medreseleri Süreyya EROĞLU 2012
Aşkın ALAV Geleneksel Isparta Evlerinde Kapı Tokmaklarıı Süsleme Programları A. Şevki DUYMAZ 2014
Gamze ÇELİK Antalya ve Isparta Türk Dönem Yapılarında Devşirme Malzeme Doğan DEMİRCİ 2014
Ezel KÜÇÜKŞAHİN Yerellik Ulusallık, Evrensellik Bağlamında Çok Yönlü Sanatçı Kişiliği İle Fikret OTYAM Evren YILMAZ 2015
Mehmet Ali DOĞAN Mardin İli Süryani Kilise ve Evlerinde Dinsel El Sanatı Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme Evren YILMAZ 2015
Zekiye Tuçe GÜNGÖR Anadolu'da Erken Hristiyanlık Dönemi'nde Sanatta Kadın İkonografisi: Yunan Felsefesinin ve Pagan Geleneklerin Etkileri Çerçevesinde Bir Değerlendirme Evren YILMAZ 2015