23 Şubat 2018 Cuma

Lisansüstü Öğrencilerimiz

4563 defa okundu

Doktora Öğrencileri

Adı Soyadı

Tez Adı

Danışman Adı Soyadı

Mualla B. HUBAN

Englis Operatör Cebirleri ve İlgili Problemler

 Mehmet GÜRDAL

Ulaş YAMANCI

Berezin Sembolü ve Bazı Uygulamaları

 Mehmet GÜRDAL

Banu GÜNTÜRK

Hiperstone Uzaylar ve Bazı Uygulamaları

 Mehmet GÜRDAL

Demet Taylan

Bazı çizgelerin yoksunluk komplekslerinin topolojisi

 Yusuf CİVAN

Zakir DENİZ

Yönlendirilmiş çizgelerin döngüsüzlük komplekslerinin topolojisi, renklendirme ve döngü-kıran sayıları

 Yusuf CİVAN

Mehmet Akif Yetim

 

 Yusuf CİVAN

Zekiye Çiloğlu

Cebirsel Yapılar Üzerinde Türevler

 Yılmaz ÇEVEN

Kenan Çağlar Dükel

 

 Yılmaz ÇEVEN

Nihal Özdoğan

 

Orana Bağlı Ekolojik Modeller İçin Standart Olmayan Sayısal Yaklaşımlar

 Mevlüde YAKIT ONGUN

Nur CENGİZ

 

 Duygu ARUĞASLAN ÇİNÇİN

Nurullah YILMAZ

 

 Ahmet ŞAHİNER

Osman PALANCI

Shapley Değeri ve Aralık Shapley Değerinin Aksiyomatik Karakterizasyonları Üzerine

 Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK

Emad Fathi Hussein QASIM

 

 Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK

Öznur ÖLMEZ

 

 Salih AYTAR

Fatma GECİT AKÇAY

 

 Salih AYTAR

 

 

Yüksek Lisans Öğrencileri

 

Adı Soyadı

Tez Adı

Danışman Adı Soyadı

Havva TİLKİ

 

 Mehmet GÜRDAL

Arzu OKUDAN

 

 Mehmet GÜRDAL

Ayşe N. KINCI

Süreksiz Katsayılı Sturm-Liouville Operatörü İçin Spektral Analizin Bazı Problemleri

 Mehmet GÜRDAL

M. Onur ÖZGÜR

Genelleştirilmiş Modülüs İstatistiksel Yakınsaklık

 Mehmet GÜRDAL

Raif Bilgin

 

 Barış Bülent KIRLAR

Fulden Şipal

 

 Barış Bülent KIRLAR

Özgür Hanedar

 

 Yılmaz ÇEVEN

Mehmet Kocabıyık

 

 

 Mevlüde YAKIT ONGUN

Zarife Gökçen KARADEM

Kesirli mertebeden Lojistik diferansiyel denklem için açık ve kapalı yöntemler

 Mevlüde YAKIT ONGUN

Fatih Er

Kesirli mertebeden diferansiyel denklemler için Standart olmayan Theta metodu

 Mevlüde YAKIT ONGUN

Ahmet AKIL

Euro/Dolar Paritesindeki Değişimin Zaman Serisi Analizi ile İncelenmesi

 Cüneyt TOYGANÖZÜ

 

Özen Toprak

 

Sonlu ve Sonsuz Jacobi Matrisleri

 

 Bahri TÜREN

Ahmet Güngör

 

Hilbert Matrislerinin Logaritmik Ağırlıklı Matris Normları

 

 Bahri TÜREN

AYŞEN GÜL YILMAZ BÜYÜKYAĞCI 

 

 Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK

Züleyha YÜCESAN 

 

 Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK

ŞULE NİZAMOĞLU

Sıralama Oyunlarının Gri Sistem Teorisi ile Modellenmesi

 Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK

EDA ÜLGEN

Havaalanı Problemleri ve Dizisel Eşit Katkılar Kuralı Üzerine

 Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK

HAMID FARHAN ASHOUR ALZAKI

Dağ Durumlarındaki Bağlantı Problemlerinin İşbirlikçi Oyun Teorisi ile Çözümü

 Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK

Nezire Güzin ÇIBIKLI

 

 Salih AYTAR

Nurşen AKDEMİR

 

 Salih AYTAR

Hale ERİŞKİN

 

Lorentz Düzleminde Minimum Enerjili Bezier Eğrileri

 Ahmet YÜCESAN

Ayşe AKINCI

2-boyutlu de-Sitter Uzayında Bezier Jeodezik Benzeri Eğriler

 Ahmet YÜCESAN

Ercan TULUM

 

 Ahmet YÜCESAN