26 Şubat 2018 Pazartesi

Lisansüstü Öğrencilerimiz

2878 defa okundu

Doktora Öğrencileri

Adı Soyadı

Tez Adı

Danışman Adı Soyadı

Çiğdem DULGERBAKİ

Farklı İyonik Sıvılar Varlığında İletken Polimer/WO3 Nanokompozitlerin Elektrokimyasal Sentezi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Esin EREN

Poli(3,4-Etilendioksitiyofen) (PEDOT) türevlerinin şablon sentezi,  karakterizasyonu ve elektrokromik özelliklerinin incelenmesi

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Y. Doğan DALDAL

Kemoterapide Kullanılan Bazı Antimetabolit İlaçların Sıvı Kromatografik Tayininde  Merkezi Kompozit Dizayn Tekniğinin Uygulanması

Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

Hülya YILMAZ

Tofasitinib ve Bozunma Ürünlerinin Karakterizasyonu ve Belirlenmesi için LC ve LC-MS/MS Çalışmaları

Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

Ulviye Beyza ÖĞÜL

Genleştirilmiş Cam Küreciklerin Bazı Tiyoüre Bileşikleri ile Kimyasal Modifikasyonu ve Sorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Prof.Dr. Esengül KIR

Sultan DOĞAN

Bazı Tiyoüre Bileşikleri Kullanılarak Mikrokapsüllerin Hazırlanması Ve Sorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Prof.Dr. Esengül KIR

Evren KOÇ

Bazı Gıda Ürünlerinde Kullanılan Renk Maddelerinin Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi ile Tayini ve Optimizasyonu

Prof.Dr. Esengül KIR

M. Sefa KOÇAK

Üç Stachys Taksonun Bazı Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Uğur ŞAHİN

 

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Kamil BUDAK

 

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Süleyman KINACİ

Çeşitli Ayırma Teknikleri Uygulayarak Gülyağından Metil Öjenolün İzolasyonu

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Nurdan ATILGAN

Bazı Onosma Türlerinin Fitokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Selmihan ŞAHİN

 

Prof. Dr. İsmail ÖZMEN

Kader POTURCU

 

Prof. Dr. İsmail ÖZMEN

Ümit Ömer YALÇIN

 

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Tolga Acar YEŞİL

 

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ

 

 

Yüksek Lisans Öğrencileri

Adı Soyadı

Tez Adı

Danışman Adı Soyadı

Gözde YURDABAK KARACA

RF Manyetik Saçtırma Yöntemi ile Esnek Elektrokromik Cihaz Eldesi

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Ali İhsan KÖMÜR

İyonik Sıvılar Varlığında Hazırlanan Elektrokromik Nanolifler

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Ceyda ALVER

 

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Kübra KAYA ERYILMAZ

Sitrik Asit İle Modifiye Edilmiş Buğday Kepeği Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklaştırılması

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Murat ÖZTAŞ

Polipirol ve Polipirol- Kitosan Kompoziti ile Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklaştırılması’’

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Tolga YENİLMEZ

Çevre Dostu Organik Gübreler

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Gökhan GÜLFİDAN

Diş Dostu Çikolata Üretimi

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Elif KÖKSAL

Kompleks Koeservasyon Yöntemiyle E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Arzu SANDIKÇI ÇOM

 

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Asuman YILMAZ

 

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

M. Esra ÇİFTÇİ

Bazı Yeni 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Şeyma KOCAMAN

Yoğun Olarak Tüketilen Bazı İştah Üzerine Etkili Olan Bitkilerde Obestatin-Benzeri İmmünoreaktif Maddelerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

İftihar TEMİZYÜREK

Çay (Camellia sinensis L.) Bitkisinden Obestatin-Benzeri İmmünoreaktif Maddelerin İzolasyonu, Saflaştırılması Karakterizasyonu

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Zehra YILDIRIM

Su Kirliliğinin Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhynchus mykiss)’nın Oksidatif Stres, Genotoksisite ve Besin Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Defne CEBECİ

Obez Yetişkinlerde Grelin Geni Polimorfizmleri ve Plazma Grelin Seviyeleri: Kesitsel İlişkilendirme

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Derya BOZKURT

Baraj Gölü Ortamında Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Su Kirliliği ile Biyojen Amin Seviyeleri Arasındaki İlişkisi

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Seçil KARAKOÇ

Grelin Reseptör Polimorfizmlerinin Obezite ile İlişkisi:Kesitsel İlişkilendirme Çalışması

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Tuğba ÇETİNTÜRK

Galanin geni polimorfizmlerinin obezite ile ilişkisi: Kesitsel ilişkilendirme çalışması

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Çiğdem ÖCAL

Pseudevernia furfuracea Liken Türü Üzerine Fitokimyasal Bir Çalışma

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Ayşe BÜLBÜL

Oreksin geni polimorfizmlerinin obezite ile ilişkisi: Kesitsel ilişkilendirme çalışması

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Tuğba DEMİRAL

 

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Onur YILMAZ

Bazı Benzimidazol Türevi Boyarnaddelerin Sentezi,  Karakterizasyonu ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Hüseyin ÖZKAN

Metil-tersiyer-butil-eter’in Su piresi (Daphnia manga) Üzerinde Pestisit Akumulasyonuna Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Selma KARATEKİN

Tatlı Badem Çekirdeği, Portakal ve Nar Çekirdeği Yağlarının Elde Edilmesi ve Kozmetik Sanayinde Hammadde Olarak Kullanım Olanakları

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Sinan KENDİR

Biyolojik Materyallerdeki Kimyasal Bileşiklerin Spektroskopik Olarak Tespitinde Engel Teşkil Eden Kirliliklerin Temizlenmesi İçin Yeni Ekstraksiyon Teknikleri Geliştirmek

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Ahmet KÜÇÜKYUMURU

 

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Serpil KOÇAK

Salvia cadmica Bitkisinin Fitokimyasal Analizi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Tuba ÖRENÇ

Bituminaria bituminosa Bitkisi Çözücü Özütlerinin Fitokimyasal Olarak Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Zafer ÇOMAK

İki Ononis Türünün Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırılması

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Seval ÖZEN

 

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Bahadır ALABAŞ

Norbornen ve Norbornadienin 1,3-dikarbonil bileşikleri ile katılma reaksiyonları

Yrd. Doç Dr. Raşit ÇALIŞKAN

Dudu GÜZEY

 

Yrd. Doç Dr. Raşit ÇALIŞKAN

Mehmet YÖRÜK

 

Yrd. Doç. Dr. Sibel DİKMEN

Pınar DÜNDAR

 

Yrd. Doç. Dr. Sibel DİKMEN

Cansel DOĞAN

 

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Hasan Ali ÖZKAYA

 

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ