26 Şubat 2018 Pazartesi

Tez Arşivi

3262 defa okundu

                                                          Doktora Tez Arşivi

Adı Soyadı

Tez Adı                      

Danışman Adı Soyadı

Yılı

Bülent DEDE

Çok dişli dioksimler ve bunların bazı komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2007

Cengiz SARIKÜRKCÜ 

Akdeniz bölgesi yenilebilir bazı mantarlarının antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2009

Mustafa KARABOYACI 

Modifiye edilmiş lignoselülozikler ile ağır metal adsorpsiyonu

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2010

Şule Sultan UĞUR

Çok Tabakalı Kaplama Yöntemi ile Tekstil Materyallerinin Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi

Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2010

Ayşe Gül YAVUZ

Sübstitüe polianilin/chitosan kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu, Biyosensör özelliklerinin incelenmesi

Doç. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2010

Sennur ALAY AKSOY

Isıl Enerji Depolama Özellikli Mikrokapsüller İçeren Akıllı Tekstil Ürünlerinin Geliştirilmesi

Doç. Dr. Fethiye GÖDE

2010

Derviş GÖK

Bazı yeni pirol, piridazin, kinolin ve kinoksalin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2010

Güzide Pekcan ERTOKUŞ

Gıda Ürünlerindeki Renk Maddelerinin UV-Görünür Alan Spektroskopisi, Potansiyometri ve Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi ile İncelenmesi ve Elde Edilen Verilerin Çoklu Kemometrik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2011

Hakkı TANRIVERDİ 

Haşhaş sapı (Papaver somniferum L.) hemiselülozlarının N,N-dimetilformamit/lityum klorür homojen sisteminde esterifikasyonu

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2011

Tuğba Sardohan KÖSEOĞLU

Oksimler Kullanılarak İyon Seçici Elektrot Hazırlanması

Doç.Dr. Esengül KIR

2011

Berrin GÜRLER

Bazı Tetrasiklinlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi ve Voltametrik Tayinleri İçin Moleküler Baskılanmış Polimer Modifiye Elektrotların Hazırlanması

Doç.Dr. Esengül KIR

2011

Esin KARAMIZRAK

Oksimler Kullanılarak Membranların Hazırlanması ve Ayırma İşlemlerinde Kullanılması

Doç.Dr. Esengül KIR

2011

Muzaffer MUTLU 

Norbornadien kısımları içeren güneş ışığına duyarlı poliamit temelli polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2012

Mehmet ÇABUK

Bazı Biyobozunur Polimerlerin Modifikasyonu, karakterizasyonu ve Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ

2012

Elif DİNÇTÜRK ATALAY

Katı Faz Ekstraksiyon Metoduyla Endüstriyel Atık Sulardaki Kromun Tayini ve Uzaklaştırılması

Doç. Dr. Fethiye GÖDE

2012

Sermin GÖKSU KARAGÖZ

Yapay Karışımlar İçindeki Amino Asitlerin Kemometrik Tayini

Prof. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2013

Sadık ÇOĞAL

Boya esaslı güneş pillerinde kullanılabilecek supramoleküler yapıların sentezi ve foto-fiziksel çalışmalar

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2014

Osman KARAGÖLLÜ

Epoksi, ferrosen ve piren yan gruplarına sahip polimerlerin sentezi ve sensör uygulamaları

 

Prof. Dr. Fethiye GÖDE

 

2014

Banu ESENCAN TÜRKASLAN

İletken polimer/ inorganik kompozitlerinin atmosferik plazma yöntemi ile sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2015

Neslihan NOHUT MAŞLAKCI

Modifiye edilmiş kitosandan elektrospin yöntemiyle liflerin elde edilmesi, karakterizasyonu ve biyofilm oluşumuna etkilerinin incelenmesi

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2015

Melek KIRIŞTI

Tungsten Oksit İnce Filmlerinin Elektrokromik Özelliklerine Dopant İyonun Elektrolit ve Karşıt Elektrot Türlerinin Etkisinin İncelenmesi  

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2015

Mehmet Cemil ÜREN 

Bazı phlomis türleri üzerine fitokimyasal araştırma

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2015

Bahdışen GEZER 

Haşhaş kapsülünden morfinin ekstraksiyonu için çevre dostu pratik bir yöntem geliştirilmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2015

Mahmut ÇOPUROĞLU 

Çözücü prosesi ile pamuk ve haşhaş saplarınının özütlenmesi ve fitokimyasal olarak karşılaştırılmalı analizlerinin yapılması

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2015

Süleyman KINACI 

Çeşitli Ayırma Teknikleri Uygulayarak Gülyağından Metil Öjenolün İzolasyonu

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam Ediyor

Nurdan ATILGAN 

Bazı Onosma Türlerinin Fitokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam Ediyor

Ümit Ömer YALÇIN 

-

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam Ediyor

Esin EREN

Poli(3,4-Etilendioksitiyofen) (PEDOT) türevlerinin şablon sentezi,  karakterizasyonu ve elektrokromik özelliklerinin incelenmesi

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Devam Ediyor

Çiğdem DULGERBAKİ 

Farklı İyonik Sıvılar Varlığında İletken Polimer/WO3 Nanokompozitlerin Elektrokimyasal Sentezi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Devam

Ediyor

Hülya YILMAZ

Tofasitinib ve Bozunma Ürünlerinin Karakterizasyonu ve Belirlenmesi için LC ve LC-MS/MS Çalışmaları

Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

Devam Ediyor

Hasan ASLANBAY

-

Yrd. Doç. Dr. Sibel DİKMEN

Devam Ediyor

Y. Doğan DALDAL

Kemoterapide Kullanılan Bazı Antimetabolit İlaçların Sıvı Kromatografik Tayininde  Merkezi Kompozit Dizayn Tekniğinin Uygulanması

Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

Devam Ediyor

M. Sefa KOÇAK

Üç Stachys Taksonun Bazı Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Uğur ŞAHİN

-

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Tolga Acar YEŞİL

-

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ

Devam Ediyor

Kamil BUDAK

-

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Selmihan ŞAHİN

-

Prof. Dr. İsmail ÖZMEN

Devam Ediyor

Kader POTURCU

-

Prof. Dr. İsmail ÖZMEN

Devam Ediyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                        

                                               

 

Yüksek Lisans Tez Arşivi       

Adı Soyadı

Tez Adı

Danışman Adı Soyadı

Yılı

İsmail ÖZMEN  

Serum kreatin kinaz ve karbonik anhidraz izoenzimlerinin incelenmesi

Doç. Dr. Mustafa CENGİZ

1995

Esengül KIR 

Isparta İli içme suyu kaynaklarında nitrat fosfat ve florür dağılımının araştırılması

Doç. Dr. Mustafa CENGİZ

1996

Ramazan ATAY 

Kovada Kanal ve Gölünde bazı kimyasal parametrelerin değişimi

Doç. Dr. Mustafa CENGİZ

1996

Erdoğan DUR 

Isparta yöresi halkından alınan kan örneklerinde kan kimyası ve lipid düzeyi değişim konusunda bir araştırma

Doç. Dr. Mustafa CENGİZ

1996

Firdevs TURAL (ÇALIKUŞU) 

Eğirdir Gölü'nde yaygın olarak bulunan potamogeton perfoliatus l.'nin kimyasal analizleri

Doç. Dr. Mustafa CENGİZ

1997

Tahir TİLKİ 

Norbornadien çekirdeği içeren iletken polimerlerin sentezi

Doç. Dr. Mustafa CENGİZ

1997

Aytekin KAYA 

Eliptisin için ara ürünlerin sentezi 

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2000

Gülsüm YAŞAR

Bazı Sinnamik Asitlerin Susuz Ortamlarda Kondüktometrik ve  Potansiyometrik Olarak Titrasyonları

Yrd. Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2001

Muzaffer MUTLU 

Tribulus terrestris L. (deveçökerten) bitkisinden elde edilen ekstraktların kimyasal içeriklerinin araştırılması

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2002

Sabriye PERÇİN 

Poli (anilin-ko-haloanilinlerin) kimyasal sentezi ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2002

Mehmet DOLUNAY

Siyanürasyon ile gümüş eldesinde çeşitli parametrelerin araştırılması

 

Yrd. Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2002

Mustafa YILMAZER

Meyve Sularında Patulinin HPLC ile Tayini

Yrd. Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2002

Hakkı TANRIVERDİ 

Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve kızılçam (Pinus brutia Ten.) odunundaki polisakkarit karakterizasyonu ve miktarı ile lignin miktarı üzerine kromatografik ve spektrofotometrik araştırmalar

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2004

Ayşegül YILMAZ ÇALIK

Halojenli Fenollerin Kromatografik Ayrılması

Yrd. Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2004

Elçin AKDOĞAN 

6-bromo-5,8-dimetilizokinolin sentezi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2004

Mahmut ÇOPUROĞLU 

Haşhaş sapı (Papaver somniferum L.) ve pamuk sapındaki (Gossypium spec.) polisakkarit bileşimlerinin analizinin yapılması

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2004

Süleyman KINECİ 

Gül yağı eldesinde verim artırıcı yeni tekniklerin araştırılması

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2005

Hasan Fatih MUTLU

Tesbih Çalısı (Styrax Officinalis) Tohumlarından Bazı Ekstraktif Bileşiklerin İzolasyonu ve Bu Bileşiklerin Yapılarının Tanımlanması

Yrd. Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2005

Emel MORAL

Farklı İyon Değiştirici Reçineler ve Doğal Adsorbanlarla Hazırlanan Katı-Faz Kolonlarla Krom Türleri Tayini

Yrd.Doç.Dr.Fethiye GÖDE

2005

Güzide PEKCAN

Benzoik Asit Bileşiklerinin pK Değerlerinin UV Spektroskopisi Yoluyla Tayini

Yrd. Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2005

İsa OĞUZ

İletken polimer/kırmızı çamur nanokompozitlerinin kimyasal yöntemle hazırlanması ve özelliklerinin incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2005

Banu ESENCAN TÜRKASLAN

İletken polimer kil kompozitlerin sentezi ve bu kompozitlerin adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi

Doç. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2006

Şeyda SÜZER

Polistiren/Polipirol(PS/PPy) Kompozit Sistemlerinde Partikül Boyutunun Kompozit Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Doç. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2006

Meltem ŞENER

İçme Sularında Kalsiyum ve Magnezyumun Spektrofotometrik Metotla Simultane Tayini ve Yapay Sinir Ağları ile Kemometrik Analizi

Yrd. Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2006

Sema ÖZMERT

Bazı Polimer-Kil KompozitlerininMetal Tutma Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ

2006

Esin ALKAN

İyon Değiştirici Membranlar Kullanarak Sudaki Florür İyonunun Uzaklaştırılması

Yrd.Doç.Dr. Esengül KIR

2006

 Tuğba SARDOHAN

Bazı Kinolonların İyonlaşma Sabitlerinin Su-Metanol ve Su-Asetonitril İkili Karışımlarında Potansiyometrik Yöntem ile Tayini

Yrd.Doç.Dr. Esengül KIR

2006

Feryat ERYİĞİT 

Mentha pulegium L. ve Salvia tomentosa miller bitkilerinin metanol özütlerinin in vitro antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2006

Özlem DİLEK DİNÇTÜRK 

Haşhaş sapı ve pamuk sapı hemiselülozlarının alkali H2O2 ile fraksiyonel ekstraksiyonu ve bileşim karakterizasyonu

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2007

Sibel AYDOĞDU

Gıdalar İçindeki Maltol, Etil Maltol, Vanilin ve Etil Vanilinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Kalibrasyonu ve Simültane Spektrofotometrik Tayinleri

Yrd. Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2007

Elif DİNÇTÜRK ATALAY

Modifiye Edilmiş Talaşla Ağır Metal Uzaklaştırılması

Yrd.Doç.Dr.Fethiye GÖDE

2007

Necla Gülçin KABAŞ

Modifiye Edilmiş Pomza ile Ağır Metal Uzaklaştırılması

Yrd.Doç.Dr.Fethiye GÖDE

2007

Berrin GÜRLER

İyon Değiştirici Membranlar Kullanılarak Sulu Ortamdan Bor'un Uzaklaştırılması

Yrd.Doç.Dr. Esengül KIR

2007

Çiğdem KARABACAK 

Bazı scutellarıa orıentalıs türlerinin içerisindeki ekstraktif bileşiklerin araştırılması

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2007

Hüseyin KAFALI

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Kolon Sonrası Türevlendirme İle 7 Adet Sulfonamid Tespitinin Metot Validasyonu

Doç.Dr.Fethiye GÖDE

2008

 

Sermin GÖKSU

Siyanisitler içeren gümüş cevherlerinin siyanür liçinde siyanisit-çözünme kinetiği ilişkisi ve gümüş çözünme veriminin artırılması

Yrd. Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2008

Gökhan GÜVEN BATIR

3-[2,5-Dimetil-4-Brom] Tiyofenin elektrokimyasal polimerizasyonu, karakterizasyonu ve glikoz biyosensörü olarak geliştirilmesi

Doç. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2009

Ali Serol ERTÜRK

Isparta'daki içme suyu ve kaynaklarından alınan su numunelerinin içerdiği bazı anyonların kapiler elektroforez cihazı ile incelenmesi

Doç.Dr.Fethiye GÖDE

2009

Kamile COŞKUN

Kimyasal ve Elektrokimyasal Yöntemlerle İletken Polimerlerin Sentezi ve Membran Uygulamaları

Doç.Dr. Esengül KIR

2009

Neslihan NOHUT

Mangan(III)asetat eşliğinde beta dikarbonil bileşiklerinin benzonorbornadiene katılma reaksiyonları

Yrd. Doç Dr. Raşit ÇALIŞKAN

2011

Erhan ASLAN

Yüzeyaktif madde varlığında kitosan/politiyofen kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu

Doç. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2011

Sibel YÜNLÜ

Soğan(Allium cepa) ve Sarımsaktaki(Allium sativum) Fenolik Bileşiklerin HPLC Yöntemiyle Tayin Edilmesi

Doç.Dr. Esengül KIR

2011

Erkan ÖZDAN

Seramik yapıştırma harcında kullanılan kimyasalların yapışma mukavemetine ve kimya özelliğine etkisi

Doç. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2011

Melek KIRIŞTI

Plazma muamele edilmiş kitosan/iletken polimer kompozit nanoliflerinin elektroeğirme yöntemi ile hazırlanması ve özelliklerinin incelenmesi

Doç. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2011

Murat ÇELİK

Silika Jelin Schiff Bazları ile Kimyasal Modifikasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Doç.Dr. Esengül KIR

2011

Filiz KİTİŞ

İlaç Numunelerinde Kafein ve Parasetamol'ün Kemometrik Yöntemlerle Tayinleri

Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2011

Hülya PEKCAN

Çay Numunesinde Bulunan Metilksantin Türevlerinin UV Spektrofotometrisi ile Simultane Tayini

Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2011

Ekrem ADIGÜZEL

Oksim Grubu İçeren Schiff Bazlarının ve Bunların Bazı Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr. Bülent DEDE

2011

Emel TARIM

Kitosan ile Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklaştırması

Doç.Dr.Fethiye GÖDE

2011

Semiha KARACANLI

Haşhaş Sapı ile Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Uzaklaştırılması

Doç.Dr.Fethiye GÖDE

2011

Hasan ASLANBAY

Elektrokimyasal katı oksit yakıt pillerinde kullanılmak üzere k2nif4 yapısında elektrot madde sentezleri ve elektrokimyasal karakterizasyonu

Yr. Doç. Dr. Sibel DİKMEN

2011

M. Sefa KOÇAK

Sinirli ot (Plantago lanceolata L.) Bitkisinin Çözücü Özütlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

2012

Caner KARAKAYA

Yeni Schiff Bazların ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr. Bülent DEDE

2012

Kamil BUDAK

Yoğun Olarak Tüketilen Bazı İştah Üzerine Etkili Olan Bitkilerde Grelin-Benzeri İmmünoreaktif Maddelerin Karakterizasyonu

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

2012

İkbal Demet ÜNLÜ

İlaç Numunelerinde Amilorid Hidroklorid ve Hidroklorotiyazid'in Kemometrik Yöntemlerle Tayinleri

Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2012

Rabia ÖZSAKARYA

Yakıt Pillerinde Kullanılmak Üzere Farklı Morfolojilerde Kompozit Malzeme Sentezi

Yrd. Doç. Dr. Sibel DİKMEN

2012

Hasan NAZİK

Bir Toz İçecek Numunesinde Bulunan Renk Maddelerinin Spektrofotometrik Yöntemle Simultane Tayini

Doç. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2012

Kıymet KEBAPÇI

Kokulu Mikrokapsüller

Doç.Dr.Fethiye GÖDE

2012

Kader POTURCU

Termofilik Aspergillus Niger’den Pektin Liyaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. İsmail ÖZMEN

2012

Özlem KARABOYACI

Mangan (III) asetat eşliğinde 1,3-dikarbonil bileşiklerinin siklik alkenlere katılma reaksiyonları

Yrd. Doç Dr. Raşit ÇALIŞKAN

2013

Gamze ÇELİK

İlaç yüklü nanolif sistemlerden kontrollü ilaç salınımı

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2013

Fatma DANAŞ

İletken polimer ile modifiye edilmiş DNA sensörlerini kullanarak genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) belirlenmesi

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

2013

Ramazan TURGUT 

Schiff bazı içeren bazı azo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özellikleri

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2013

Sercan Ömer UYGUN

İlaç numunelerinde Kodeın ve Asetominofen'in kemometrik yöntemlerle tayinleri

Prof. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2013

Şirin YALIMLI

Bazı Ditiyofosfonatlar Kullanılarak Polimer İçerikli ve Destekli Sıvı Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Prof.Dr. Esengül KIR

2013

Seda DOĞAN

Güneş Pillerinde Donor Akseptör Olarak Kullanılacak Olan Bazı İletken Polimerlerin Sentezi

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ

2013

Hülya YILMAZ

Romatoid Artrit Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaçların Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle İyonlaşma Sabitlerinin Tayini

Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

2013

Zeynep ÇETİN

İmin Grubu İçeren Yeni Ligand ve Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi

Doç.Dr. Bülent DEDE

2013

Duygu KOÇ

Karbapenem grubu antibakteriyel ilaçların ters faz sıvı kromatografi yöntemiyle iyonlaşma sabitlerinin tayini

Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

2013

Selmihan ŞAHİN

Trichoderma ouroviride’dan Selülaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. İsmail ÖZMEN

2013

Ali KAYA 

Calamintha incana (Sm.) Boiss. ve Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. longifolia bitkilerinin ekstraksiyonu ile elde edilen uçucu yağ bileşenlerinin GC-MS analizi ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2014

Nuray AYTEKİN

Bazı antidepresan ilaç numunelerinin PCR ve PLS ile spektrofotometrik tayinleri

Prof. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2014

Zehra ÜSTÜN

Penisilinaza dirençli penisilinlerin iyonlaşma sabitlerinin ters faz sıvı kromatografi yöntemiyle tayini

Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

2014

Tolga Acar YEŞİL

Polianilin/Bentonit Kompozitinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ

2014

Hatice Oruç

Bazı Doğal Adsorban Maddeler Kullanılarak Sudan Florür Uzaklaştırılması

Prof.Dr. Esengül KIR

2014

Y. Doğan DALDAL

Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ters faz sıvı kromatografi yöntemiyle iyonlaşma sabitlerinin tayini

Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

2014

Emre ÖZDOĞAN

Yeni İmin-Oksim Ligandlarının ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Enzim Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi

Doç.Dr. Bülent DEDE

2014

Melek BAĞLAN

TPE GRUBUNUN APOLAR BODIPY FLOROFORUNA SULU ÇÖZELTİSİNDEKİ ETKİSİ

Doç.Dr. Serdar ATILGAN

2014

Sevilay ÖZTÜRK

İSTİFLENMENİN İNDÜKLEDİĞİ EMİSYON VE UYGULAMALARI

Doç.Dr. Serdar ATILGAN

2014

Havva YARIKTAŞ

Bazı Polinükleer Komplekslerin Katekolaz ve Katalaz Benzeri Aktivitelerinin İncelenmesi

Doç.Dr. Bülent DEDE

2015

Dilek BASKIN

Izokinolin konduritol hibrit moleküllerinin sentezine doğru

Yrd. Doç Dr. Raşit ÇALIŞKAN

2015

Yaşar EMİR

Bazı antihipertansif ilaç numunelerinin PCR ve PLSile spektrofotometrik tayinleri

Prof. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2015

Ahmet KABA

Çeşitli ligandları kullanarak Fe3+, Al3+ ve Cu2+ bir arada spektrofotometrik tayini için yöntem geliştirilmesi ve elde edilen verilerin en küçük kareler kalibrasyon yöntemi (PLS) ve temel bileşen regresyon (PCR) yöntemi ile değerlendirilmesi

Prof. Dr. A. Hakan AKTAŞ

2015

Betül ULU

Oksim Grubu İçeren Yeni Ligandların ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Katekolaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi

Doç.Dr. Bülent DEDE

2015

Emine ÇİÇEK

Çay (Camellia sinensis L.) Bitkisinden Grelin-Benzeriİmmünorektif Maddelerin İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

2015

Aybike TALAY

Bazı Statin Grubu Bileşiklerin Kromatografik İyonlaşma Sabitlerinin Tayini

Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

2015

Selda ÖZEK

Nanolif Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklaştırılması

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

2015

Şengül ÇİFTÇİ

Nanoliflerin Adsorpsiyon Uygulamaları

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

2015

Hacer YAMANCI

Termofilik Aspergillus niger’den Pektinaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. İsmail ÖZMEN

2015

Saime Nur BÜYÜKÇETİN

Yerel İzolat Aspergillus tamari Redpep4’den Endo-ß-1,4-Glukanaz’ın Saflaştırılması Optimum ve Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. İsmail ÖZMEN

2015

Büşra GÜNDOĞAN

Karbapenem Grubu İlaçların Analizi İçin Ters Faz Sıvı Kromatografi Yönteminin Geliştirilmesinde Deneysel Tasarımın Kullanılması

Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

2015

İbrahim ŞAHİN

Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bazı Bitkisel Materyallerin Yağlarının Karakterizasyonu Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

2015

Onur YILMAZ 

Bazı Benzimidazol Türevi Boyarnaddelerin Sentezi,  Karakterizasyonu ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam ediyor

Hüseyin ÖZKAN 

Metil-tersiyer-butil-eter’in Su piresi (Daphnia manga) Üzerinde Pestisit Akumulasyonuna Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam ediyor

Selma KARATEKİN 

Tatlı Badem Çekirdeği, Portakal ve Nar Çekirdeği Yağlarının Elde Edilmesi ve Kozmetik Sanayinde Hammadde Olarak Kullanım Olanakları

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam ediyor

Sinan KENDİR 

Biyolojik Materyallerdeki Kimyasal Bileşiklerin Spektroskopik Olarak Tespitinde Engel Teşkil Eden Kirliliklerin Temizlenmesi İçin Yeni Ekstraksiyon Teknikleri Geliştirmek

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam ediyor

Kübra KAYA ERYILMAZ

Sitrik Asit İle Modifiye Edilmiş Buğday Kepeği Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklaştırılması

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Devam Ediyor

Murat ÖZTAŞ

Polipirol ve Polipirol- Kitosan Kompoziti ile Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklaştırılması’’

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Devam ediyor

Tolga YENİLMEZ

Çevre Dostu Organik Gübreler

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Devam ediyor

Gökhan GÜLFİDAN

Diş Dostu Çikolata Üretimi

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Devam ediyor

Elif KÖKSAL

Kompleks Koeservasyon Yöntemiyle E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Devam ediyor

Bahadır ALABAŞ

Norbornen ve Norbornadienin 1,3-dikarbonil bileşikleri ile katılma reaksiyonları

Yrd. Doç Dr. Raşit ÇALIŞKAN

Devam Ediyor

Arzu SANDIKÇI ÇOM

-

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Devam ediyor

Dudu GÜZEY

-

Yrd. Doç Dr. Raşit ÇALIŞKAN

Devam Ediyor

Asuman YILMAZ

-

Prof.Dr.Fethiye GÖDE

Devam ediyor

Ahmet KÜÇÜKYUMURU 

-

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam ediyor

Serpil KOÇAK 

Salvia cadmica Bitkisinin Fitokimyasal Analizi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam ediyor

Tuba ÖRENÇ 

Bituminaria bituminosa Bitkisi Çözücü Özütlerinin Fitokimyasal Olarak Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam ediyor

Zafer ÇOMAK 

İki Ononis Türünün Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırılması

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam ediyor

Seval ÖZEN 

-

Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Devam ediyor

Gözde YURDABAK KARACA

RF Manyetik Saçtırma Yöntemi ile Esnek Elektrokromik Cihaz Eldesi

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Devam ediyor

Ali İhsan KÖMÜR

İyonik Sıvılar Varlığında Hazırlanan Elektrokromik Nanolifler

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Devam ediyor

Ulviye Beyza ÖĞÜL

Genleştirilmiş Cam Küreciklerin Bazı Tiyoüre Bileşikleri ile Kimyasal Modifikasyonu ve Sorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Prof.Dr. Esengül KIR

Devam ediyor

Sultan DOĞAN

Bazı Tiyoüre Bileşikleri Kullanılarak Mikrokapsüllerin Hazırlanması Ve Sorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Prof.Dr. Esengül KIR

Devam ediyor

Evren KOÇ

Bazı Gıda Ürünlerinde Kullanılan Renk Maddelerinin Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi ile Tayini ve Optimizasyonu

Prof.Dr. Esengül KIR

Devam ediyor

Pınar DÜNDAR

-

Yrd. Doç. Dr. Sibel DİKMEN

Devam Ediyor

Mehmet YÖRÜK

-

Yrd. Doç. Dr. Sibel DİKMEN

Devam Ediyor

M. Esra ÇİFTÇİ

Bazı Yeni 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Şeyma KOCAMAN

Yoğun Olarak Tüketilen Bazı İştah Üzerine Etkili Olan Bitkilerde Obestatin-Benzeri İmmünoreaktif Maddelerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

İftihar TEMİZYÜREK

Çay (Camellia sinensis L.) Bitkisinden Obestatin-Benzeri İmmünoreaktif Maddelerin İzolasyonu, Saflaştırılması Karakterizasyonu

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Zehra YILDIRIM

Su Kirliliğinin Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhynchus mykiss)’nın Oksidatif Stres, Genotoksisite ve Besin Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Defne CEBECİ

Obez Yetişkinlerde Grelin Geni Polimorfizmleri ve Plazma Grelin Seviyeleri: Kesitsel İlişkilendirme

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Derya BOZKURT

Baraj Gölü Ortamında Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Su Kirliliği ile Biyojen Amin Seviyeleri Arasındaki İlişkisi

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Seçil KARAKOÇ

Grelin Reseptör Polimorfizmlerinin Obezite ile İlişkisi:Kesitsel İlişkilendirme Çalışması

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Tuğba ÇETİNTÜRK

Galanin geni polimorfizmlerinin obezite ile ilişkisi: Kesitsel ilişkilendirme çalışması

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Çiğdem ÖCAL

Pseudevernia furfuracea Liken Türü Üzerine Fitokimyasal Bir Çalışma

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Ayşe BÜLBÜL

Oreksin geni polimorfizmlerinin obezite ile ilişkisi: Kesitsel ilişkilendirme çalışması

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Tuğba DEMİRAL

-

Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU

Devam Ediyor

Hasan Ali ÖZKAYA

-

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Devam Ediyor

Cansel DOĞAN

-

Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ

Devam Ediyor