27 Mart 2019 Çarşamba

Genel Bilgiler

1328 defa okundu

İstatistik

İstatistik kelimesinin Latince  devlet adamı "Statistia" veya devlet  "Status" kelimesinden türediği düşünülür.  

İstatistik herhangi olgu veya olayı incelemek için gerekli verilerin toplanmasından önce gözlem ve denemelerin tasarlanmasından başlayıp, verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgiyle karara varılmasını sağlayan bilimdir.  

İstatistik doğası gereği disiplinler arası bir bilimdir. Toplumsal, kültürel, sosyal, endüstriyel, ekonomik, sağlık, doğa ve laboratuar araştırmalarına dayanan bilimler istatistiği kullanarak örneklemlerinden evrenleri hakkında sonuca ulaşıp karar verirler. İstatistik, incelenen olgu veya olayın örneklemi üzerinden ilgili, evren hakkında tahmin yapmaya çalışır.

İstatistiği öğrenmedeki amaç, bir araştırmada elde edilen verilerin uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak yorumlanabileceğini bilmektir.

 

İstatistik, ilgilenilen olgu veya olayın, veri toplanma aşamasından önce deneyin planlamasıyla başlar. Evreni temsil edecek örneklem büyüklüğü çalışmalarıyla devam eder. Toplanan verilerin derlenmesini varılacak karar için gerekli olan istatistiksel analizler takip eder. İstatistik bilimi olay ve olgu üzerinde karar vericilere gerekli olan sonuç bilgisini üretir.

 

Misyon

Edinilen bilgi ve beceriyi diğer disiplinlerle de etkin bir biçimde kullanan, evrensel niteliklere sahip, kültürel sosyal faaliyetlerde bulunan, analitik düşünebilen, kendini sürekli geliştiren, toplum yararına ve ülkenin geleceğinin planlanmasında önemli görevlerde bulunabilecek bireyler yetiştirebilmek.

 

Vizyon

Süleyman Demirel Üniversitesi İstatistik bölümünün vizyonu, istatistiğin her alanda vereceği eğitim-öğretim ve üreteceği bilgi-projeler ile ulusal ve uluslararası tanınan, saygın bölümlerden biri olmak.

 

İstatistikçilerin Çalışma Alanları

İstatistik bölümünden mezun olan öğrenciler, istatistikçi unvanı ile kamu ve özel kuruluşlarda; karar alma, bilgi işlem merkezleri, istatistiksel işlem ve kalite kontrol, pazar araştırmaları, psikolojik ve sosyolojik araştırmalar, biyolojik ve ekolojik araştırmalar gibi alanlarda çalışma imkanlarına sahiptirler. Bölümden mezun olan öğrenciler; Akademisyen, Bilgisayar Programcısı, sistem analisti, üretim personeli bankalarda ve sigorta şirketlerinde uzman olarak çalışabilmektedirler. Kamu sektöründe; Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, bakanlıklar, kamu bankaları, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, ÖSYM, Sayıştay, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, TCDD,  THY, TRT, TSK hazine müsteşarlığı, TSK, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, TÜBİTAK gibi kurumlarda çalışabilmektedirler.