23 Ocak 2020 Perşembe

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

  İstatistik kelimesinin Latince  devlet adamı "Statistia" veya devlet  "Status" kelimesinden türediği düşünülür.  

 

   İstatistik herhangi olgu veya olayı incelemek için gerekli verilerin toplanmasından önce gözlem ve denemelerin tasarlanmasından başlayıp, verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgiyle karara varılmasını sağlayan bilimdir.  

 

  İstatistik doğası gereği disiplinler arası bir bilimdir. Toplumsal, kültürel, sosyal, endüstriyel, ekonomik, sağlık, doğa ve laboratuar araştırmalarına dayanan bilimler istatistiği kullanarak örneklemlerinden evrenleri hakkında sonuca ulaşıp karar verirler. İstatistik, incelenen olgu veya olayın örneklemi üzerinden ilgili, evren hakkında tahmin yapmaya çalışır.

 

   İstatistiği öğrenmedeki amaç, bir araştırmada elde edilen verilerin uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak yorumlanabileceğini bilmektir.

 

  İstatistik, ilgilenilen olgu veya olayın, veri toplanma aşamasından önce deneyin planlamasıyla başlar. Evreni temsil edecek örneklem büyüklüğü çalışmalarıyla devam eder. Toplanan verilerin derlenmesini varılacak karar için gerekli olan istatistiksel analizler takip eder. İstatistik bilimi olay ve olgu üzerinde karar vericilere gerekli olan sonuç bilgisini üretir.