Yayınlar

II. Ulusal Botanik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı ( 25-28 Ağustos 2015, Afyonkarahisar)

Burdur İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği, Koruma ve İzleme Çalışmaları

Editöre Mektup 2014

General Characteristics of Flora and Vegetation Formations of Eastern Anatolia Region and Its Environs (Türkiye)

Türkiye’nin Gülleri

Türkiye Çövenlerinin (Gypsophila L. ve Ankyropetalum Fenzl spp.) Ekonomik Önemi, Kullanım Olanakları ve Korunması Üzerine Düşünceler

Üniversite Adaylarının Biyoloji Bölümlerine Bakışı (Isparta Örneği)

Editöre Mektup 2013

Üniversite Öğrencilerinin Biyoloji Bölümünden Beklentileri

Ankyropetalum fenzl (Caryophyllaceae) Cinsine Ait Türlerin Türkiye’deki Yayılışı ve Habitat Özellikleri

Isparta’s (Turkey) poisonous plants of public access places

GUL Herbaryumu’nun Ranunculaceae Familyası Envanteri

Türkiye Güllerinin (Rosa L. Spp.) Ekolojik ve Coğrafi Karakteristikleri

Isparta Gülcülüğünde Yeni Alternatifler

Isparta Yağgülü (Rosa x damascena Mill.) Yağı ve Çiçeklerinin Strese Bağlı Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklara Etkileri

Taxonomy and Pollen Morphology of Ankyropetalum Fenzl (Caryophyllaceae) Species in Türkiye

A study of the fatty acid and tocochromanol patterns of some Fabaceae (Leguminosae) plants from Turkey I

Fatty Acid And Tocochromanol Patterns Of Some Isatis L. (Brassicaceae) Species From Turkey

Ethnobotanical Aspects of Some Taxa in East Anatolia, Türkiye

Economic importance of Gypsophila L., Ankyropetalum Fenzl and Saponaria L. ( Caryophyllaceae) taxa of Türkiye

Antioxidant and antibacterial activities of turkish endemic Sideritis extracts

Norditerpenoid Alkaloids from the Aerial Parts of Aconitum cochleare

Soil-plant relations in the annual Gypsophila (Caryopyhllaceae) taxa of Turkey 

A new natural hybrid of Cousinia Cass. (Asteraceae) from Türkiye

Norditerpenoid alkaloids from Consolida thirkeana and Consolida sulphurea

General Appearances of Turkish Roses

Habitat properties of annual Gypsophila L. (Caryophyllaceae) taxa of Turkey

Erzincan ve Çevresinde Yayılış Gösteren Doğal Gül (Rosa L.) Taksonları

Isparta Yöresindeki Bazı Doğal Yerörtücü Bitkilerin Adaptasyonu ve Özellikleri

The Diversity Centers and Ecological Characteristics of Rosa L. (Rosaceae) Taxa in Türkiye

Burdur İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri

Türkiye Güllerinin (Rosa L. spp.) Ekolojik ve Coğrafi Karakteristikleri 

Determining the Natural Gypsophila L. (Coven) Taxa Growing in Tunceli (Turkey)

Mandragora officinarumL. (Solanaceae): A new record for the flora of Turkey

Göller Yöresinden Bazi Abide Ağaçlar

Characters Dependent to Habitat in Populations of Delphinium Cyphoplectrum Boiss. (Ranunculaceae) in East Anatolia

The Endemic Plant Taxa of the Köprülü Kanyon National Park and Its Surroundings (Antalya-Isparta)

Actividades antibacteriana y antioxidante de extractos de especies endémicas turcas de Sideritis

Burdur İli Bitki Envanteri (Ekonomik, Nadir ve Endemik Bitkileri)

Yayın Tarihi: 06/10/2015
Okunma Sayısı: 2004