23 Mart 2019 Cumartesi

Araştırma Projeleri

2412 defa okundu

 

Destekleyen

Kurum

Proje

No

Proje

Adı

Proje

Yürütücüsü

Proje

Durumu

TÜBİTAK

217K119

İstanbul İlinde Sanayinin Mekansal Dönüşümü: Süreçler, Etkiler, Beklentiler

Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN

Devam Ediyor

TÜBİTAK

114Y578

Kültepe (Kayseri) Çevresinin Fosil ve Güncel Polen Analizleri Işığında Holosen Ortamsal Değişimi

Dr. Öğr. Üyesi

Çetin ŞENKUL

Tamamlandı

TÜBİTAK

214O249

Teke Yarımadası Ormanlarında Güncel Polen Dağılımının ve Mikro İklim Koşullarının Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi

Çetin ŞENKUL

Tamamlandı