17 Haziran 2019 Pazartesi

Genel Bilgiler

12105 defa okundu

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Batı Dilleri ve   Edebiyatları Bölümü; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları ile  1992 yılında kurulmuştur. 2009 yılında Rus Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalları da kurularak 5 anabilim dalına ulaşmıştır. Batı Dilleri ve Edebiyatları 2005-2006 Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır (İngiliz Dili ve Edebiyatı).

Bölümlerin ana faaliyet alanı; lisans ve lisansüstü seviyede öğretim vermektir. 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren Yüksek Lisans programına başlamıştır. Socrates Programı kapsamında, Atina Üniversitesi / Yunanistan, Ostrava Üniversitesi / Çek Cumhuriyeti ve Letonya Üniversitesi / Letonya ile ikili öğrenci ve öğretim elemanı değişimini içeren antlaşmalar yapılmıştır. Yapılan antlaşmalar kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi başlatılmıştır.

İlgili Anabilim Dallarında verilen derslerin amacı; öğrencilere ilgili Anabilim Dalına ait Dil ve Kültürü hakkında gerekli bilgi ve donanımları kazandırmaktır. Dersler çağın gereklerine uygun olarak görsel ve işitsel araç gereçlerle donanımlı ortamlarda verilmektedir. Ayrıca ikinci yabancı dil  dört yıllık öğretim süresince öğretilmektedir. Bölümümüzdeki Anabilim Dalına ait dil eğitimleri tamamen ilgili Anabilim Dalına  ait ana dilde verilmektedir.

Mezunlarımız; üniversitelerde; çevirmen, Dil okutmanı, Araştırma görevlisi olarak çalışabilmekte, devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlarımız turizm alanında istihdam imkânı bulabildikleri gibi özel sektör veya kamu kuruluşlarında  dış ticaret uzmanı, reklamcılık sektörü, bankacılık sektörü, kitle iletişim araçları sektörlerinde, dışişleri bakanlığında ve birçok kamu ve özel kuruluşta iş bulabilmektedirler.